16. august 2017
100 millioners kontrakt til Forus-bedrift

FPE Sontum AS har i sterk norsk og internasjonal konkurranse av Statoil blitt tildelt rammeavtale vedrørende leveranse av aktive brann-slokkesystemer til Johan Castberg feltet.

Avtalen omfatter prosjektledelse, design, innkjøp, sammenstilling og testing, og arbeidet vil foregå ved FPE Sontums kontorer og verksted i Kanalarmen 12 på Forus. Kontrakten har en verdi på ca. 100 millioner kroner og vil ha en varighet på ca. 18 måneder.

– Vi er stolte av Statoils tiltro til vår kompetanse og evne til å levere store komplekse brann slokkesystemer. Kontrakten har stor strategisk betydning i et utfordrende marked og vi er meget fornøyd med at Statoil har bifalt tekniske løsninger som bidrar til kosteffektive men robuste produkter for Statoil, sier Tor Hellestøl, Administrerende Direktør i FPE Sontum AS.

FPE Sontum AS er en del av Align-gruppen som leverer løsninger og produkter innen teknisk sikkerhet til den internasjonale olje og gass industrien. Selskapet har tidligere hatt prosjektleveranser til Statoils Mariner og Aasta Hansteen og Johan Sverdrup prosjektene.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

Bilder: FPE Sontum