Om Forus

Forus er landets største sammenhengende næringsområde. Det er rundt 2500 ulike virksomheter etablert på Forus med til sammen over 40 000 medarbeidere. Her finner du landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, dataselskaper, handel- og servicevirksomhet. Området er vertskap for en internasjonal næringsklynge innen olje og gass.

Næringsområdet er på om lag 6.500 DA fordelt på kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. I tillegg kommer områder som grenser opp til næringsparken. Forus er i gang med fornyelse og transformasjon av området med mål om å skape en moderne og attraktiv næringspark som tiltrekker seg fremtidens kunnskapsvirksomheter.

God kommunikasjon

Forus Næringspark har mange suksessfaktorer, der særlig sentral beliggenhet er en fordel. Området er midt i skjæringspunktet mellom tre kommuner med kort vei til flyplass, jernbane og havner. Her er god infrastruktur og god kommunikasjon i alle retninger.

Forus Næringspark jobber for å få til de beste rammebetingelsene for virksomheter i området. Betydelige miljøressurser er lagt ned slik at Forus skal være et attraktivt område både for arbeidstakere og besøkende.

En felles Forus-profil har gitt næringsområdet en samlende identitet og er også et møtested for drøfting av nye felles tiltak i området.

Her kan du klikke for å lese Forus Næringsparks Eierstrategi.

Forus Næringspark AS har eierskap i følgende datterselskaper:

FNP Eiendom AS (100%)

Dette selskapet er eier av tomter som er ferdig tilrettelagt eller vil bli tilrettelagt i løpet av de nærmeste årene. Hovedtyngden av eiendommene ligger i Sola kommune langs Sola-splitten. Selskapet eier også noen eiendommer i Stavanger og Sandnes.

Ipark Eiendom AS (45,5%)

Forus Næringspark eier en del av Ipark Eiendom på Ullandhaug sammen med Smedvig Eiendom AS. Formålet med selskapet er å leie ut kontorlokaler til aktører som driver innovasjon, forskning og næringsutvikling. Målet på lang sikt er å skape samhandling mellom kompetansemiljøene på Forus og forsknings- og innovasjonsmiljøene på Ullandhaug.

D5 Invest AS (100%)

Dette selskapet eier eiendommen D5 i Sola. Denne eiendommen ble i sin tid solgt til selskapet Norstar AS som la den ut i D5 Invest AS. Eiendommen og selskapet ble kjøpt tilbake/makebyttet med en annen tomt.

Golfbanen AS (100%)

Dette selskapet er eier en del av golfbanen på Sola delen av Forus. Dette er en langsiktig investering i eiendommer som vil bli utviklet når de planlagte kollektivsystemene i Bypakke nord-Jæren er på plass fra Forus til flyplassen.

Forus Utvikling AS (100%)

Forus Utvikling er et selskap som ble opprettet med det formål å bygge infrastruktur angitt som rekkefølgetiltak i reguleringsplan for Forus vest av 2005.

Greater Stavanger Economic Development AS (100%)

Greater Stavanger er et interkommunalt organisert selskap som løser regionale næringsutviklingsoppgaver for medlemskommunene.

Bysykkelen AS (75% og Stavanger kommune 25%)

Bysykkelen AS eier og drifter en bysykkel/delesykkel ordning i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Ordningen startet som en bysykkel for Forus men er gjennom samarbeid med Kolumbus, i prosjektet HjemJobbHjem, utvidet til de nevnte kommunene.