Forus Næringspark
– på næringslivets egne premisser!

Forus Næringspark AS er eid av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Selskapet har siden 1968 vært et sentralt verktøy for kommunene i arbeidet med å utvikle Forus-området til å bli én av de viktigste næringsparkene i Norge.

Forus Næringspark AS er morselskap i et konsern som i dag består av flere datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Forus Næringspark

Forus ligger sentralt plassert på nord-Jæren med kort veg til Stavanger Sentrum, Sandnes sentrum og flyplassen på Sola.

Bilder fra Forus