Salgsprosesser

Kjøp av tomt i Forus Næringspark

Kunder som ønsker å kjøpe en ledig tomt er velkomne til å ta kontakt med Forus Næringspark for å melde sin interesse. Neste skritt er å avtale et møte for å vurdere aktuelle tomter, behov, ønsker og å se nærmere på reguleringsplaner og andre bestemmelser.

Forus flyfoto

Når samtalene leder frem til at kjøper finner en tilfredsstillende tomt får kjøperen en reservasjon og et foreløpig tilbud om kjøp av tomten eller aksjene i det selskapet som eier tomten. Reserveringsperioden, hvor kjøper planlegger bygg på tomten er vanligvis 1-3 måneder.

Når byggeprosjektet er bekreftet, utarbeides en kjøpekontrakt som blir signert av kjøper. Deretter blir kjøpekontrakten behandlet av styret i Forus Næringspark.

Når kjøpekontrakten er godkjent av Forus Næringsparks styre, må kjøper sende en byggesøknad til den kommunen tomten ligger i.