28. juni 2019
Aktiv HMS skal bidra til sikker byggeplass på SUS2023

SUS2023 og Aktiv HMS Prosjekt AS inngår avtale om oppfølging og samordning av HMS på byggeplassen til det nye sykehuset i Stavanger.

SUS2023 og Aktiv HMS Prosjekt AS inngår avtale om oppfølging og samordning av HMS på byggeplassen til det nye sykehuset i Stavanger.

– Det er svært viktig for oss at vi jobber sikkert under bygging av det nye sykehuset. I tillegg har vi et tett samarbeid med Arbeidstilsynet. Sammen med Aktiv HMS skal vi nå sikre at alle involverte i prosjektet leverer på dette, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS2023.

Aktiv HMS kommer til enhver tid til å ha 3-5 personer i aktivitet med å følge opp arbeidet med samordning av verne- og miljøarbeid på byggeplassen.

SUS2023 er på vei mot fire travle år på byggeplassen på Ullandhaug. Prosjektet for nytt sykehus i Stavanger er komplekst og omfattende, med nærmere 90 entrepriser og 120 medisinsktekniske utstyrsleveranser. Det er forventet at opp mot 700 personer skal jobbe samtidig med å bygge sykehuset i de mest travle periodene.

-Vi har lang erfaring med å bidra til at HMS og sikkerhet er ivaretatt. Nå skal vi jobbe sammen med SUS2023 og se til at prosjektet leverer. For oss er dette en viktig utfordring som vi ser frem til å komme i gang med, sier daglig leder Åse Lund i Aktiv HMS Prosjekt.

Bildet:
Asle Haaland, daglig leder Aktiv HMS, Kirsti Gerhardsen, HMS-leder SUS2023, Åse Lund, daglig leder Aktiv HMS Prosjekt og Lars Egil Borsheim, prosjektleder SUS2023
Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023