5. mai 2017
Base og NPRO skal utvikle Forusbeen 35

Boliger, co-working, nærsenter og parkområder – Base Property og Norwegian Property har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av eiendommen Forusbeen 35.

Presseinformasjon,
5. mai 2017

Planen er å bygge boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester som dagligvarebutikk. I tillegg vil det bli kontorarealer tilrettelagt for neste generasjon arbeidsplasser, blant annet konseptet Base Community som tilbyr co-working og kontorfellesskap.

Park og grønne elementer

I utviklingen vil det legges til grunn en grønn og miljømessig profil hvor smartteknologi skal utnyttes der det er hensiktsmessig. Det skal også etableres en park som grenser til friområdet på nordsiden av eiendommen for å koble sammen de grønne elementene i prosjektet med nærområdet.

Eiendommen på 23 mål vil omreguleres før de nye planene kan realiseres og prosessen starter umiddelbart. Etter gjennomført regulering, er partene enige om en felles prosjektgjennomføring med likedelt eierskap.

– Det kan bli rundt 250 boliger og et utbyggingsvolum på 38.000 kvadratmeter, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen.

Norwegian Property og Base Property er blant deltakerne i Forus-samarbeidet som driver langsiktig omdømmebygging av Forus.

BP og Telenor

Kontorbygget på Forusbeen 35 ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986 og i 1990 kom sentralbygget (med resepsjon) og vestfløyen. Det samlede bruttoarealet er i dag 21.424 kvadratmeter. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP, British Petroleum.

I 2000 ble Telenor leietaker, fram til høsten 2015. 18. november dette året overtok Base Property som leietaker, og etablerte Forus Transittmottak. Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016. Med 1 000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere.

I tillegg til Base Property og Norwegian Property består Forus-samarbeidet av Seabrokers Eiendom, IKM Eiendom, Sandnes Havn, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Forus Næringspark, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom.

Om Norwegian Property

Norwegian Property er et børsnotert eiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen har en samlet eiendomsverdi på 14,1 milliarder kroner og består av kontor og retaillokaler med tilhørende parkering og lager.

 

For ytterligere informasjon:

Andreas Poulsson, Base Property
Mobil: 990 14 356
E-post: ap@baseproperty.no

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Mobil: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
facebook: www.facebook.com/ForusForyou