3. april 2019
Base Property skal utvikle og leie ut Godesetdalen 8

Base Property AS har inngått en avtale med Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS om utvikling og utleie av Godesetdalen 8 på Forus.

Base Property AS har inngått en avtale med Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS om utvikling og utleie av Godesetdalen 8 på Forus.

Godesetdalen 8 har et bruttoareal på 15.599 kvm og et parkeringsanlegg på 7.355 kvm. Det meste av arealet benyttes i dag av Aker Solutions, mens de øverste etasjene nå er ledige. Hele bygget kan bli ledig for nye leietakere i 2021.

Base Propertys leveranser vil bestå av rådgivningstjenester, markedskontakt, utviklingskompetanse og den lokale tilknytningen. Selskapet vil også forhandle med aktuelle leietakere og utarbeide forslag til tilpasninger.

Base Property og Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS skal i samarbeid med Fasett og Magu Design utvikle et nytt konsept for bygget utvendig og innvendig tilpasset markedssituasjonen. Det kan om nødvendig også bety endring av fasade hvis det anses hensiktsmessig.