12. mai 2017
Boliger, butikker, sjøbad og kultur på Norturatomten

Norturas store anlegg på 110.000 m2 på Forus øst vil på sikt bli frigjort for ny bruk. Det er utarbeidet forslag til en masterplan for Norturatomten som viser mulig fremtidig bruk av eiendommen.

Blokker, parkhus og rekkehus er planlagt, og de skal bygges slik at de forsterker og forholder seg til det som er typisk for området; utsikt, sjø og det grønne. Det er bl.a. Gihilardi + Hellesten Arkitekter og SJ Arkitekter i samarbeid med danske Schimidt/Hammer/Lassen Architects har laget planen. Sammen med en gjenåpning av Forus stasjon vil dette styrke områdes tilgjengelighet og attraktivitet.

10-minutters byen

– Vi ser for oss et stort urbant område på Forus, med arbeidsplasser, boliger som har nærhet til trafikknutepunkter, sjøen og kulturinstitusjoner. Med boliger og arbeidsplasser nær sagt integrert leverer området på 10-minutters byen, sier Stein Racin Grødem i Forus Næringspark som presenterte planene fra Nortura på Forusmøtet.

Urban korridor

I Norturakvartalet vil det være boliger for folk i alle livsfaser, fine grøntområder og nærhet til både sjø og jernbane. Kontorblokkene er tenkt i 6 til 8 etasjers høyde og vil skape en urban korridor som binder seg opp til den eksisterende bystrukturen.

Lekker gangbro over jernbanen

Nortura har også utviklet planer om å bygge en elegant bro over jernbanen for å sikre forbindelsen med sjøen og de gamle byggene på stasjonsområdet. Det finnes gode muligheter for å få etablert sjøbad og nytt kulturanlegg ved Gandsfjorden, og dermed skape et attraktivt område for hele Forusområdet.

Forus stasjon

– Det blir supert med sjøbad og kafeliv ved fjorden, gjerne knyttet til kulturopplevelser i den gamle ”borgen” som er på Forus stasjon. Det er store muligheter her, sier Grødem, som sammen med Nortura ser at den gamle stasjonen åpner igjen.

Butikker og cafeer

Helt nordvest i området kan det plasseres en gruppe tårn på 10-12 etasjer med mulighet for butikker, shopping og kontorer. Dette vil bli en urban møteplass og virke som en portal til området. Det er også tanker om en miks av mindre butikker og cafeer på gateplan.

Boliger

Parkhusene er tenkt midt på tomten, i 4-5 etasjers høyde, og plassert slik at de har en ideell utsikt til fjorden og fjellene fra alle leilighetene. Rundt husene skal det være et mykt landskap med gress og trær, som skaper intime lommer mellom husene.

Rekkehus

Rekkehusene blir områdets laveste med 3 etasjer. Arkitektene ser for seg to boligrekker langs en smal bygate som skaper fellesskap og som omkranses av grønne uterom for beboerne. Det kan også passe med eneboliger i utkanten av området for å skape en fin overgang mot den eksisterende bebyggelse.

Tekst: Ingveig Tveranger
Illustrasjon: Nortura