14. august 2019
Boreal og Seabrokers skal utvikle fremtidens mobilitet

Forus PRT har fått Boreal inn på eiersiden for å ta førerposisjonen innen autonom mobilitet (se video nederst).

Forus PRT har fått Boreal inn på eiersiden for å ta førerposisjonen innen autonom mobilitet (se video nederst).

– Dette gjør at Forus PRT tar et kvantesprang mot fremtiden. Med Boreals store nettverk innen bransjen, dyptgående kunnskap om mobilitet og eksisterende store kollektivkontrakter er det bare fantasien som setter grenser for hvor vi vil se de førerløse bussene i fremtiden, sier Linn Terese Marken i Forus PRT.

Forus PRT var frem til 1. juli 100 prosent eid av Seabrokers og fra 1. juli ble Boreal med på eiersiden med 50 prosent.

– Boreal var først ute i Norge med elektriske busser i rutetrafikk, og Seabrokers har drevet teknologiutvikling i Nordsjøen og på land i snart 40 år. De siste årene har Forus PRT utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen autonome kjøretøy. Dette er meget imponerende for et konsern som jobber med skipsmegling, havovervåkning, sikker løfthåndtering, havnekraner, eiendom, eiendomsdrift og fundamentering. Det ser ut som at Seabrokers har funnet nøkkelen til å se muligheter, tenke langsiktig, og bruke kompetanse på tvers av bransjer for å forbedre og foredle konseptene. Derfor er det naturlig at Boreal og Seabrokers, to aktører med lokal forankring, går sammen om å videreutvikle Forus PRT, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Først ut og flest kjørte km

Forus PRT var først ut i Norge med selvkjørende busser og er det selskapet i landet som har flest kjørte kilometer med autonom buss. Forus PRT opererte den første ruten i Norge med autonom buss som en del av kollektivnettet, og har totalt kjørt 600 timer i trafikk på offentlig vei. Selskapet har til sammen hatt 6000 passasjerer.

– Forus PRT er en pioner som har vært med på å åpne opp lovverket for autonome busser. Selskapet har gjort et imponerende nybrottsarbeid med en teknologi som i fremtiden vil supplere det ordinære busstilbudet og skape flere arbeidsplasser, sier Førsvoll.

Testprosjekt på Forus
Kolumbus sammen med Forus Næringspark og Forus PRT startet sommeren 2018 opp kjøring med passasjerer i trafikk som et testprosjekt på Forus. Under energikonferansen ONS i Stavanger i fjor hadde Forus PRT ansvar for hovedtransporten inne på messeområdet mens Boreal hadde ansvaret for transporten til og fra messeområdet.

– Erfaringene så langt er svært gode, og Forus PRT har store ambisjoner for fremtiden. Boreal er et nasjonalt konsern som driver både buss, båt og bane. Autonome busser vil bli en komplementær tjeneste der vi vil dra nytte av vårt nettverk, sier Førsvoll.

Han ser primært for seg autonome busser som et supplement til det ordinære busstilbudet og en konkurrent til privatbilen. Europas lengste bussvei er i ferd med å ta form, og på Forus er deler av den allerede ferdig.

– Med fokus på bærekraftige løsninger som også omhandler effektive kollektivtilbud, skal et grønnere Forus skapes. For å få frem en solid grønn kultur i området må det legges til rette for at ansatte på Forus får et dekkende kollektivtilbud slik at kollektivtransport blir å foretrekke, sier Linn Terese Marken.

Vil knytte bussveien og arbeidsplasser sammen
For å nå mobilitetsløftet skal Forus PRT bidra til at autonome busser som en tilbringertjeneste skal knytte bussveien og arbeidsplassene tettere sammen og gi et helhetlig tilbud til de reisende. Selskapet skal gjennomføre prosjekter som vil gi kunnskap om hvordan kollektivtilbudet kan utvides med automatiserte og attraktive tilbringertjenester.

– Å etablere et konkret utprøvingsprosjekt på Forus med et høyt antall ansatte som er i nærhet til bussveien kan vi gjøre erfaringer på akkurat dette. På sikt kan erfaringene bidra til også å autonomisere selve bussveien, sier Marken.

Førsvoll tilføyer at bussjåføren er og vil være den viktigste delen av mobilitetstilbudet. Hensikten med å ta i bruk autonome busser er å høyne kvaliteten på selve kollektivtransporten, slik at flere reiser kollektivt.

Video: Næringsforeningen i Stavanger: