11. januar 2019
Brennhet innovasjon på Forus

Snart åpner Stavanger Utvikling KF og Creator Makerspace ny innovasjonsmøteplass i den tidligere brannstasjonen på Forus.

Snart åpner Stavanger Utvikling KF og Creator Makerspace ny innovasjonsmøteplass i den tidligere brannstasjonen på Forus. Forus, kjent for kunnskap og innovasjon i verdensklasse gjennom flere tiår, opplever en kraftig fremvekst av nye kompetanse og spennende gründervirksomheter. Mange har utspring fra Creator Makerspace, prototypeverkstedet på Forus som tilrettelegger for gründere og oppfinnere. Snart skal innovasjonstakten økes ytterligere.

– 4. februar åpner Forus Lab, som skal bli en møteplass, kompetansearena og showcase for regional innovasjon. Dette blir en viktig næringsarena for å koble industrien med innovatørene, forteller Nina Tunge-Kvamme, daglig leder i Creator Makerspace.

Forus Lab eies av Stavanger Utvikling KF, som nå er i sluttfasen med renovasjon og modernisering av den tidligere brannstasjonen i Svanholmen 1.

Allerede dagen etter åpningen iverksettes Miljøhack 2019, et 3-ukers hackathon. Et hackathon er en konkurranse der lag jobber med å finne den beste løsningen på en utfordring innenfor et gitt tidsrom. Miljøhack 2019 skal ha fokus på å løse klima- og miljøutfordringer i omkringliggende kommuner, og både bedrifter og organisasjoner som stiller med lag kan delta på samlingene.

– Utover våren skal det også arrangeres spennende kurs, workshops og konferanser med temaer som robotikk, automatiserte kjøretøy, kunstig intelligens og humanoider og mer, forteller Tunge-Kvamme.

Forus Lab – noen målsetninger:

– økt samarbeid mellom næringsliv, FoU-miljø og kapital, små og store bedrifter
– stimulere arenaer for innovasjon og erfaringsutveksling mellom næringer
– stimulere til kompetanse- og teknologioverføring mellom næringer gjennom kurs og konferanser rettet mot næringslivet, innovatører, FoU-miljø
– utvikle innovasjonsstrukturer og virkemidler på områder der Rogaland har særlige fortrinn
– bedrive utleie av showroom, prosjektrom og presentasjonsrom for nye og etablerte bedrifter på en lokasjon som egner seg utmerket til profilering