2. mai 2017
Creator Makerspace leverer robotisert 3D-skanning til NIBIO

Creators medlemmer utvikler nå den fjerde nyvinningen for Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), en robotisert løsning for å ta 3D-bilder av tomatplanter fortløpende for mer effektiv dyrking. NIBIO vil med dette kunne akselerere tomatplanteforskningen, noe regionen nyter godt av.

Creator Makerspace er en non-profit-organisasjon på Forus som gir råd, og tilgjengeliggjør maskiner og lokaler for at privatpersoner, oppfinnere og virksomheter skal kunne omgjøre ideer til fysiske produkter.

– Forus opplever nå en rask fremvekst av spennende gründer- og innovasjonsmiljøer, noe dette er et strålende eksempel på. Teknologien vil styrke tomatindustrien som vår region allerede er flinke på, sier adm.dir Stein Racin Grødem i Forus Næringspark.

– Tomatbøndene våre konkurrerer i et internasjonalt marked og slike initiativ vil hjelpe dem i den konkurransen. I Rogaland er vi knallgode når vi kombinerer høy kvalitet med effektiv industriproduksjon, og dette er et strålende eksempel, sier Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO Rogaland.

Det hele startet sommeren 2015, da Ivan Paponov i NIBIO traff noen av Creator Makerspace sine medlemmer og ba om hjelp til et prosjekt. Det førte til utviklingen av en robotvogn som tok bilder av tomatplanter langs et bord flere dager i strekk.

I 2016 fortsatte samarbeidet og det ble utviklet en fullautomatisert løsning med 24 pumper og 12 vekter for nøyaktig styring av næringstilførselen til individuelle planter og dokumentering via en skyløsning utviklet og levert av SmartPlants hos Creator.

I begynnelsen av 2017 fulgte så en erstatning for det første prosjektet, hvor kameraroboten, bygd delvis med enkle hobbydeler, ble erstattet med en helt ny løsning som benytter komponenter beregnet for lang levetid.

Nå ferdigstilles et system bestående av en bevegelig kamerarigg med ni kameraer som skal sørge for 3D-skanning av 12 planter døgnet rundt. Bildene vil NIBIO i etterkant prosessere via en applikasjon som omdanner bildene til 3D-modeller for å kunne beregne hvor mye hver plante vokser, time for time.

– Vi kan måle øyeblikkelig virkning av forskjellige faktorer som er viktig for god plantevekst. Man kan måle effekten av lys, temperatur, CO2-konsentrasjon, fuktigheten i luften og næringssammensetning. Dette utstyret tillater raskere konklusjon av hva som skjer når en av faktorene endrer seg og hjelper oss å finne nye oppdagelser. På lengre sikt vil dette føre til nye løsninger som skal øke regionens effektivitet på dyrking i veksthus, sier Ivan Paponov.

– En slik plass må vi få akselerert opp til å nå ut til flere, sier Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland. – Alle vet at endringer er på gang, men vi må få akselerert endringene, og en slik møteplass der alt er mulig burde vært tilgjengelig for en større del av industrien rundt.

– Vi har nå gjennomført fire prosjekter sammen med NIBIO, og det er bare litt av det som skjer her på Creator, sier innovasjonspartner Jan Tore Usken. Creator huser alt fra droneselskaper, biotech og Industri 4.0-selskaper. Hver uke er det nye prosjekter på gang, fra å modifisere en gammel radio, til å bygge den største 3D-printeren i Skandinavia, som akkurat nå benyttes til å produsere deler til de aller første eksemplarene av Podbike. – Når vi har over 300 personer i et kompetansenettverk som er tilgjengelig mesteparten av døgnet og kun noen tastetrykk unna, er det få ting som er umulig, sier Jan Tore.

Om Creator Makerspace
Creator Makerspace er en non-profit-organisasjon som driver et raskt prototypeverksted. Flere store og små selskaper har blitt partnere allerede, da de ser nytten av tilstedeværelse på slike møteplasser med multikompetanse. Kontaktperson: Jan Tore Usken, 92443136, jantore@creator.no

Om NIBIO
1. juli 2015 ble NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Om Forus Næringspark
Forus er landets største sammenhengende næringsområde. Det er rundt 2500 ulike virksomheter etablert på Forus med til sammen over 40 000 medarbeidere. Her finner du landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, dataselskaper, handel- og servicevirksomhet. Området er vertskap for en internasjonal næringsklynge innen olje og gass. Næringsområdet er på om lag 6.500 DA fordelt på kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. I tillegg kommer områder som grenser opp til næringsparken. Forus er i gang med fornyelse og transformasjon av området med mål om å skape en moderne og attraktiv næringspark som tiltrekker seg fremtidens kunnskapsvirksomheter. Les mer her.

Om Smart Plants AS
Smart Plants leverer intelligente løsninger til fabrikker og næringsbygg basert på IoT, big data og maskinlæring. Utgangspunktet er å lage en digital kopi av virksomheten for så å kunne optimalisere produksjonen i sanntid. Kontaktperson: Sjur Usken, 96999902, sjur@smartplants.io