12. juni 2018
Den selvkjørende bussen er i trafikk

Norges første selvkjørende buss startet i dag kjøring med passasjerer i trafikk på den 1,2 km lange strekningen på Forus. Den offisielle åpningen blir 25. juni. 

Norges første selvkjørende buss startet i dag kjøring med passasjerer i trafikk på den 1,2 km lange strekningen på Forus. Den offisielle åpningen blir 25. juni. 

Etter to år på testbane med 1700 kjørte timer og 6000 besøkende er bussen etter kalibrering og endringer av vei nå klar for fase to i trafikk. Fra juni til og med desember 2018 skal bussen gå en forhåndsprogrammert rute og testes ut som et tiltak for å frakte pendlere den første og siste kilometeren.

Traseen som er valgt går i et område med 3500 selskaper og 40000 ansatte, og kobler arbeidsplassen med en kollektivakse med hyppige avganger.

Da fylkesordfører Solveig Eeg Tengesdal mottok vedtaket i mai om lov til å teste ut i trafikk, sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen følgende:

– Vi vil se tilbake på denne dagen og tenke at det var i dag det virkelig startet.

Administrerende direktør i Kolumbus Odd Aksland er fornøyd med at vi nå får testet trasé og buss.

– Våre kunder skal også i framtiden ha det beste mobilitetstilbudet. Derfor er det viktig å ta i bruk og teste ny teknologi samtidig som vi tenker helhetlig med sykkel, gange og el-bil-pool.

Det er i vedtaket gitt en nasjonal begrensning på 12 kilometer i timen og seks passasjerer i testfasen, mens bussen er registrert for det dobbelte.

Prosjektet er et trepartssamarbeid mellom Kolumbus, Forus PRT og Forus Næringspark.

Bilder: Kolumbus