12. september 2020
Dette kan bli Norges nye eksportsuksess

Beyonder etablerer grønne arbeidsplasser og har betydelig verdiskapingspotensial i en landsdel der oljeaktiviteten er i omstilling. Selskapet representerer en av næringene som Norge skal leve av etter oljen.

Beyonder etablerer grønne arbeidsplasser og har betydelig verdiskapingspotensial i en landsdel der oljeaktiviteten er i omstilling. Selskapet representerer en av næringene som Norge skal leve av etter oljen.

NHO publiserte nylig rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» om eksportmuligheter innenfor elektrifisering. Ifølge NHO er etterspørselen etter batterier forventet å vokse fra omtrent 200 GWh i dag til 5 000 GWh i 2050.

Rapporten peker på at dette er et stort markedspotensial som i all hovedsak drives av elektrisk mobilitet, noe som vil kreve høy kapasitetsutbygging også innenfor infrastruktur de neste tiårene. Norge er også godt posisjonert til å kunne lykkes innen flere deler av verdikjeden for batterier.

Bærekraftig teknologi
Beyonder på Forus har tatt en sentral rolle i næringen som kan bli en av Norges viktigste. Selskapet får mye oppmerksomhet – og ikke uten grunn. Beyonder står nemlig bak en ny bærekraftig battericelleteknologi som bruker sagflis til produksjon av batterier med langt bedre ytelse i forhold til industrielle behov enn vanlige batterier.

– Vi bruker restavfall fra treindustrien til produksjon av battericellene. Teknologien bidrar på den måten til en sirkulær økonomi og vi unngår blant annet bruk av kobolt og nikkel, sier Svein Kvernstuen, grunnlegger av Beyonder og adm. direktør.

Batteriene har høy effekt, rask ladetid og lang levetid. Teknologien er spesielt egnet for eksempelvis energiselskaper og stabilisering av energinettet, tungtransport på sjø og vei, i tillegg til ulike deler av industrisektoren. Eksempelvis er rutebuss et aktuelt bruksområde. Busser kan kjøre sine faste ruter, lade i to minutter for så å kjøre videre. Annen aktuell bruk er kraner som gjør tunge løft for så å lade raskt mellom løftene.

Beyonder er i skaleringsfasen og vokser raskt.

– Vi er nå over 20 ansatte og trolig rundt 30 ved årsskiftet. I løpet av neste år vil vi rekruttere et tyvetalls til, og for å bemanne en fullskala fabrikk er det behov for flere hundre ansatte, forteller Kvernstuen.

I tillegg til å rekruttere spesialister med tung og relevant batterikompetanse fra batterifabrikker i Asia, så har Beyonder i flere år også hatt et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger for både masterstudenter og nærings-PhD-kandidater.

– Vi ser at mye av kompetansen fra olje og gass også kan omstilles til våre behov fremover, sier Kvernstuen.

Peker på tiltak
NHO-rapporten peker på ulike tiltak for å sikre verdiskapning for Norge innenfor batterisektoren, blant annet at det må etableres celleprodusenter raskt for å utvikle en bred verdikjede for batteriproduksjon. Norge, med den rimelige og rene vannkraften, er også minst like godt stilt som andre europeiske land innen celleproduksjon, men det krever rask etablering av store produksjonsenheter. Rapporten påpeker også at aktører bør motta økt støtte og tilskudd i programmene for pilotering og innovasjons- og prosessforbedringer.

– Dette er viktige tiltak som Beyonder stiller seg 100 prosent bak og som kan bidra til store inntekter for Norge i fremtiden, sier Kvernstuen.

Store verdier for Norge
Dersom Norge lykkes med battericelleproduksjon og å ta en vesentlig posisjon i det europeiske markedet, vil dette skape store verdier. Omsetningspotensialet er på̊ rundt 90 mrd. årlig i 2030 og 180 mrd. i 2050, ifølge rapporten. Det fordrer imidlertid en betydelig satsning nå, og Beyonder er godt i gang.

Fra å håndlage en og en battericelle i Golf Tower har selskapet flyttet inn i Stavanger Aftenblads gamle trykkeri på Forus som nå bygges om til et batterisenter på 6000 kvm. Her kan Beyonder, ved å utvide med noen få tusen kvm mer, lage noen tusen celler hver dag, før selskapet tar steget opp til en industritomt på minst et par hundre mål for etablering av fullskalafabrikk med produksjon.

– Pilotproduksjon i batterisenteret på Forus skal være i gang i 2021 og vi planlegger fullskala egenproduksjon i 2023/2024, forteller Kvernstuen.

Ser lyst på fremtiden
Forus Næringspark følger Beyonder og virksomhetene i området tett. Det interkommunalt eide selskapet jobber blant annet med videreutvikling av Forus og tilrettelegging for næringslivet.

– Forus ble på få tiår forvandlet fra et øde myrområde til landets største næringsområde med enorm verdiskapning drevet frem av olje- og energiselskapene. Den massive fremveksten av ny teknolog og spennende virksomheter som nå skjer gjør at Forus vil opprettholde, kanskje til og med forsterke, posisjonen som Norges viktigste næringsområde i fremtiden, sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark.

Ifølge Fiuren har rundt 50 virksomheter etablert seg eller flyttet til Forus bare siden nyttår – mange av dem oppstartvirksomheter.

Gode forutsetninger for å lykkes
Ronny Fiuren og Svein Kvernstuen deltok nylig på Næringsforeningens entreprenørevent «Game Changer» for å snakke om bærekraftig entreprenørskap og hvorfor oppstartvirksomheter bør velge Forus.

– Entreprenører som etablerer seg på Forus er nær potensielle kunder, partnere og investorer. Det er tilgang til mye kapital her, verdens beste ingeniører og mange kloke hoder. I tillegg er prisnivået for lokaler ganske lavt for tiden, sier Fiuren.

Forus har også et stort coworking-tilbud som Creator, Fomo og Forus Lab.

– Dette er miljøer som er springbrett for entreprenører og viktige for innovasjonstakten vi nå opplever. Oppstartsbedrifter på Forus har gode forutsetninger for å skalere opp og lykkes, avslutter Ronny Fiuren.

Bilder: Beyonders nye batterisenter (foto: Frode Ueland)
Personbilde: Svein Kvernstuen og Ronny Fiuren