23. mai 2017
Digitalisering for økt verdiskaping

Statoil etablerer et digitalt kompetansesenter og lanserer et veikart med syv konkrete programmer for digitalisering i selskapet frem mot 2020. Digitalisering skal bidra til å styrke sikkerheten og effektiviteten i Statoils operasjoner.

Frem mot 2020 forventer Statoil å investere 1-2 milliarder kroner i ny digital teknologi, for å akselerere arbeidet med det digitale veikartet. Digital teknologi vil også inngå i øvrige teknologi- og forskningsprosjekter i Statoil.

– Vårt mål er å være en global digital leder innen våre kjerneområder, og vi trapper nå opp vår satsing for å gripe mulighetene den raske utvikling innenfor digital teknologi gir, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

Oljeindustrien bruker allerede IT-teknologi og digitalisering i stort omfang, men den raske teknologiske utviklingen skaper nye muligheter spesielt innenfor følgende områder:

• Digitalisering av arbeidsprosesser: Effektivisere måten vi jobber på gjennom å redusere tid brukt på manuelle og gjentagende arbeidsoppgaver hvor det er mulig.

• Avansert analyse av data: Få bedre forståelse av omfattende og komplekse data for bedre beslutningstaking gjennom bruk av avansert dataanalyse og maskinlæring.

• Robotisering og fjernstyring: Øke driftsregulariteten, redusere kostnadene og styrke sikkerheten med å redusere menneskelig aktivitet i fysisk intensive aktiviteter. Eksempler er robotisert boring og automatiserte installasjoner.

– Digitalisering kan bidra til å styrke sikkerheten i våre operasjoner, både gjennom bruk av data som gir oss bedre beslutningsgrunnlag, men også gjennom redusert eksponering i operasjoner med risiko. En kombinasjon av digitalisering, standardisering og en kultur for kontinuerlig forbedring kan gi lavere kostnader, og skape grunnlag for økt verdiskaping og aktivitet, sier Sætre.

Digitalt kompetansesenter

For å koordinere og lede arbeidet med digitalisering på tvers av selskapet etablerer Statoil et digitalt kompetansesenter. Kompetansesenteret vil samarbeide med eksterne fagmiljøer, ha egne enheter for dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens, samt ledere for digitale programmer. Statoil vil rekruttere både internt og eksternt til kompetansesenteret, og lederen vil rapportere til konserndirektøren for sikker og effektiv drift.

Syv programmer for digitalisering

Statoil etablerer et veikart med syv programmer i det videre arbeidet med digitalisering:

1. Digital sikkerhet, sikring og bærekraft: Utnytte data for å redusere sikkerhetsrisiko, forbedre læringen av historiske hendelser, styrke sikring, og redusere karbonavtrykket fra virksomheten vår.

2. Prosessdigitalisering: Effektivisere arbeidsprosesser og redusere manuell input på tvers av verdikjeden.

3. Undergrunnsanalyse: Forbedre datatilgang og analyseverktøy for undergrunnsdata, og dermed tilrettelegge for bedre beslutningstaking.

4. Neste generasjons brønnleveranse: Styrke bruken av brønn- og undergrunnsdata til planlegging, sanntidsanalyser og økt automatisering.

5. Framtidens felt: Smart design og konseptvalg gjennom å maksimere bruk av tilgjengelige data, og integrere digitale teknologier i framtidige felt.

6. Datadrevet drift: Bruke data for å maksimere verdien av våre installasjoner gjennom produksjonsoptimalisering og vedlikeholdsforbedringer.

7. Kommersiell innsikt: Forbedre analyseverktøy og datatilgang innenfor våre kommersielle områder for å muliggjøre bedre beslutningstaking.

– Veikartet og de syv programmene skal bidra til å akselerere den digitale utviklingen av Statoil. Ved å utnytte de digitale mulighetene store mengder med data gir, tar vi bedre beslutninger. Det vil gi resultater i styrket sikkerhet, reduserte utslipp og effektive operasjoner, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO).

(Bilder: Statoil)