3. september 2020
Eiendomsspar AS v/Victoria Eiendom inn i Forus-samarbeidet

Victoria Eiendom har nylig kjøpt mer eiendom på Forus og tar som ny deltaker i Forus-samarbeidet del i merkevarebyggingen av området.

Victoria Eiendom har nylig kjøpt mer eiendom på Forus og tar som ny deltaker i Forus-samarbeidet del i merkevarebyggingen av området.

– Forus-samarbeidet har en viktig rolle med å kommunisere områdets fortrinn og videreutvikling. Vi har hatt eiendomsinteresser på Forus lenge og nylig investert ytterligere da vi har stor tro på området. Det er derfor naturlig for oss å delta i dette samarbeidet, sier Sigurd Stray, viseadministrerende direktør i Eiendomsspar.

Victoria Eiendom har eiendommer med en verdi på totalt 3,1 mrd. og er morselskapet til Eiendomsspar. På Forus besitter selskapet Forusbeen 17 og kjøpte tidligere i år naboeiendommen Forusbeen 15. Eiendommene har en samlet bygningsmasse på i overkant av 6.000 kvm og tomteareal på rundt 20.000 kvm.

Selskapet venter nå på områderegulering før detaljregulering for eiendommene kan begynne.

– Tanken er å utvikle eiendommene i tråd med de behov man ser i området. Det inkluderer hotell, bolig og kontor, sier Sigurd Stray.

I tillegg til Victoria Eiendom består Forus-samarbeidet nå av Seabrokers Eiendom, Ragde Eiendom, IKM Eiendom, FORTIN AS, Sandnes Havn, Forus Parkering, 2020park, Høgevoll, Base Property, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Forus Næringspark og Brødrene Kverneland Eiendom.

– Det er veldig gledelig å få med nok en stor nasjonal eiendomsaktør. Forus har kraftig fremvekst av innovative virksomheter, ny teknologi og fremtidsrettede mobilitetsløsninger. Nå får vi enda mer kraft til å kommunisere alt det positive som skjer, sier Stein Racin Grødem, adm. direktør i Forus Næringspark og talsperson i Forus-samarbeidet.

Forus ligger midt i hjertet av Stavanger-regionen og er landets største næringsområde med rundt 45 000 ansatte i 3 000 virksomheter i alle bransjer og størrelser.

Om Victoria Eiendom
Victoria Eiendom er morselskap til Eiendomsspar. Denne investeringen utgjør ca. 80% av selskapets eksponering mot eiendomsmarkedet. I tillegg har Victoria Eiendom utleiearealer og leienivå i egne eiendommer på ca. 106.000 kvm, og kr. 182 mill. Verdijustert egenkapital for Victoria Eiendom er ca. kr. 10.800 mill. per 31.12.19. I perioden 1993 til 2019 har den verdijusterte egenkapitalen vokst i snitt med 23 prosent p.a.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Mobil: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no

Sigurd Stray, viseadm. direktør i Victoria Eiendom
Mobil: 91 19 79 79
E-post: ss@eiendomsspar.no