14. mars 2017
Førerløse busser snart på vei

Forus kan bli landets første område med selvkjørende busser i ordinær trafikk. Nå har bussene kjørt 200 timer på et lukket testområde på Forus – uten å kjøre på hindringer. Neste fase er videre testing på offentlig vei, kanskje allerede før sommeren hvis regjeringen gir grønt lys.

Forus kan bli landets første område med selvkjørende busser i ordinær trafikk. Nå har bussene kjørt 200 timer på et lukket testområde på Forus – uten å kjøre på hindringer. Neste fase er videre testing på offentlig vei, kanskje allerede før sommeren hvis regjeringen gir grønt lys.

Siden slutten av fjoråret er to førerløse elbusser av typen EasyMile EZ testet på et lukket område ved bussanlegget på Forus vest. Personell fra Norgesbuss, som kjører for Kolumbus, overvåker testingen. Det toårige pilotprosjektet er et samarbeid mellom Kolumbus, Forus PRT og Forus Næringspark.

– Målet er å finne ut hva selvkjørende teknologi kan gjøre for framtidens kollektivreisende. Det er utrolig spennende å være med å teste ut noe som kan revolusjonere kollektivtrafikken, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

I disse dager sendes søknad til myndighetene om 2000 timers videre testing på en fire km lang offentlig vei på Forus med begrenset trafikk. Regjeringen arbeider nå med en lov om prøveordning for førerløse kjøretøy som nylig har vært på høring. Lovforslaget skal etter planen fremlegges Stortinget i løpet av våren, samtidig som det jobbes med en forskrift om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Går alt etter planen, settes bussene i testdrift på Forus allerede før sommeren. Da fortsatt uten passasjerer, men med sjåfører som riktignok må klare seg uten ratt, gasspedal og bremser. Hvis noe skjer, trykker sjåførene på en nødknapp for å stanse bussen.

Sensorer fanger kontinuerlig opp avstander til faste innretninger som bussen har lært seg hvor er, som fortau, veibredde og lignende. Dersom noe avviker fra mønsteret bussen har lært seg, vurderer den risikoen, og kommer det nye objekter innenfor den innerste sikkerhetssonen, stopper bussen umiddelbart.

– Bussene kan også styres manuelt hvis man kobler til mobil, nettbrett eller joystick. Dette er et innovativt kollektivprosjekt i et næringsområde kjent for innovasjon i verdensklasse, sier Stein Racin Grødem, adm. direktør i Forus Næringspark og talsperson i Forus-samarbeidet.

Det endelige målet er å få bussene i ordinær trafikk i en ringrute på Forus. Da kan de 3000 Forus-ansatte bruke den selvkjørende bussen til og fra møter, eller komme seg til nærmeste busstopp for å ta bussen hjem. Ifølge Grødem planlegges også en app som kan brukes for å bestille bussene til henting et bestemt sted.

Se filmen om den selvkjørende bussen da den ble vist frem på smartby-messen Nordic Edge Expo i fjor høst.

 

Om prosjektet
I fase én kjører den førerløse bussen på et lukket testområde på Forus, mens bussen testes på kommunal vei med begrenset trafikk i fase to. I fase tre ønskes Forus-pendlere velkommen om bord når bussen skal kjøre i rute mellom de 3 000 bedriftene på Forus.

 

Kilder: Kolumbus, Forus Næringspark, Forskning.no.