29. juni 2018
Fornøyde og stolte Forus-ansatte

Forus scorer høyt som arbeidssted og fremtidstroen på området er sterk. Det viser en undersøkelse Forus-samarbeidet har gjennomført blant folk som jobber i området.

Forus scorer høyt som arbeidssted og fremtidstroen på området er sterk. Det viser en undersøkelse Forus-samarbeidet har gjennomført blant folk som jobber i området.Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av Forus som Norges viktigste næringsområde. Regelmessige målinger av brukernes syn på områdets kvaliteter og omdømme er viktig innsikt i arbeidet.

Full fart i virksomhetene
I siste brukerundersøkelse oppgir hele 52 prosent å være stolt av å jobbe på Forus. Åtte av ti har positive assosiasjoner til området, og syv av ti ønsker at virksomheten de jobber i blir værende på Forus.

– Dette er veldig gledelig fordi det har vært noen turbulente år i energisektoren med mye negativt mediefokus. Nå er optimismen og farten tilbake for fullt. Bedriftene ansetter igjen, kontorledigheten faller og det er en kraftig fremvekst av spennende gründervirksomheter, sier Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet.

De ansatte har også gjennomgående en positiv oppfatning av områdets posisjon. Så godt som alle (94 prosent) er helt eller delvis enige i at Forus er regionens viktigste næringsområde, og nesten like mange (86 prosent) at det også vil være det i fremtiden. Hele 69 prosent mener Forus er landets viktigste næringsområde.

Når det gjelder beliggenhet og infrastruktur er brukerne aller mest fornøyd med nærhet til flyplassen, bysentra og kunder og leverandører. Disse scorer hhv. 8,6, 7,9 og 7,2 på en skala til 10 (svært bra).

Ønsker – og får – bedre kollektivtilbud
Dagens kollektivtilbud er i andre enden av skalaen med 4,1. På spørsmål om hvor viktig bedre kollektivløsninger er for videreutviklingen av Forus, scorer dette 8,6, der 10 er svært viktig.

– Kollektivtilbudet har alltid vært for svakt, men snart kommer reelle alternativer til bilen. På grunn av Forus’ beliggenhet midt i regionen vil den nye bussveien bli spesielt gunstig for området. Det skal også bli enklere å ta seg frem til fots og med sykkel, sier Grødem.

Det satses også kraftig på nye mobilitetsløsninger, og Forus er først ut i Norge med selvkjørende busser i ordinær trafikk. Prosjektet er et trepartssamarbeid mellom Kolumbus, Forus PRT og Forus Næringspark.

– Selvkjørende busser vil gjøre det ordinære busstilbudet enda mer attraktivt. De skal frakte deg den siste og første kilometeren til og fra jobb. I praksis mellom bussholdeplassen og arbeidssted, sier Grødem.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet

Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no

Om Forus-samarbeidet
Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som Norges viktigste næringsområde. Samarbeidet består av Seabrokers Eiendom, IKM Eiendom, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Sandnes Havn, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark og Brødrene Kverneland Eiendom.