31. oktober 2018
Forus-bedrift kåret til gasellevinner i Rogaland

Dagens Næringsliv har kåret Front Innovation til årets gasellevinner i Rogaland.

Dagens Næringsliv har kåret Front Innovation til årets gasellevinner i Rogaland. Front Innovation i Kanalarmen 10 på Forus bistår alt fra mindre teknologiselskap til større børsnoterte konsern med å realisere FoU- og energiledelsesprosjekter.

– Finansiering er ofte en stor del av risikoen knyttet til innovasjonsprosjekter. Det er viktig å redusere denne risikoen. Men vi gjør mer enn å skrive søknader. Vi går inn i bedriftene og hjelper dem med å kartlegge innovasjonsprosjekter. I større bedrifter kan vi for eksempel være med å få realisert prosjekter som ikke ellers ville blitt løftet frem, sier daglig leder Ola Thuen Neergaard til Dagens Næringsliv.

Selskapet ble grunnlagt i 2014 og leverte overskudd allerede første året. Nå er Front Innovation tildelt prisen for årets gaselle i Rogaland.

Dagens Næringsliv har kåret norske gaselleselskaper siden 2003. En gaselle må ha:

– Levert godkjente regnskaper.
– Minst doblet omsetningen over fire år.
– Ha en omsetning på over en million kroner første år.
– Unngått negativ vekst.
– Positivt samlet driftsresultat.
– Vært aksjeselskap.