5. juli 2017
Forus-bedrift skriver historie

Oceaneering demonstrerer revolusjonerende ROV-teknologi i full drift.

I disse dager skrives det historie på Troll-feltet i Nordsjøen; for første gang utfører en stor resident arbeids-ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) undervannsoperasjoner, uten å være tilknyttet et fartøy på overflaten eller produksjonsanlegg på bunnen.

På oppdrag fra Statoil viser Oceaneering hvordan man kan gjennomføre undervannsoperasjoner med et 100% batteridrevet resident ROV-system – styrt fra Oceaneerings Remote Operations Center på Forus.

Den nye teknologien har blitt utplassert på 330 meters dyp på Troll-feltet av et av Statoils IMR fartøy. Løsningen består av en eNovus elektrisk ROV, en garasje til denne med batterier, samt en overflatebøye for 4G radiokommunikasjon med kontrollsenteret på Forus.

Som en del av demonstrasjonen utføres inspeksjon av undervanns produksjonsanlegg og operasjon på ventiler. I tillegg skal det høstes erfaring med utnyttelse av batterikapasiteten og bruk av data kommunikasjonsbøyen under forskjellige værforhold. Teknologien ansees som banebrytende og forventes å kunne gi stor gevinst gjennom effektivisering av mange typer undersjøiske ROV-operasjoner.

(Bilder: Oceaneering)