29. november 2022
Forus-eierne gjør det skarpt i kommune-NM

  Sola kommune vant kommune-NM 2022, NHOs årlige rangering av kommunenes økonomiske prestasjoner og rammer for næringslivet. Alle de tre kommunene, Sola, Sandnes (9. plass) og Stavanger (5. plass), som har Forus som felles næringsområde, har alltid gjort det godt i denne kåringen i alle år. Sola har vunnet kåringen en rekke ganger. – NHO har […]

KOMMUNE-NM: Hvert år rangerer NHO kommunene etter vekst i næringslivet. Regiondirektør for NHO i Rogaland, Tone Grindland, mener at Forus Næringspark er et godt eksempel på hvor viktig det er at kommunene planlegger langsiktig for å sikre vekst og utvikling i vår region.

 

Sola kommune vant kommune-NM 2022, NHOs årlige rangering av kommunenes økonomiske prestasjoner og rammer for næringslivet. Alle de tre kommunene, Sola, Sandnes (9. plass) og Stavanger (5. plass), som har Forus som felles næringsområde, har alltid gjort det godt i denne kåringen i alle år. Sola har vunnet kåringen en rekke ganger.

– NHO har denne kåringen for å få fram at all næringsutvikling starter lokalt og for bedrifter som skal etablere seg er det enormt viktig at kommunene er bevisst sin rolle som tilretteleggere, sier regiondirektør for NHO i Rogaland, Tone Grindland.

– Forus Næringspark er et godt eksempel på hvor viktig det er at kommunene planlegger langsiktig for å sikre vekst og utvikling i vår region. Området er sentralt for at regionen skal tiltrekke og beholde bedrifter, understreker Grindland og mener de tre kommunene var forutseende da de for mange tiår siden satset på Forus. Forus er i dag et av de største næringsområdene i Norge med høyeste verdiskapning over tid. Samtidig kan de tre kommunene samlet tilby mye av den arbeidskraften bedriftene etterspør, både fra yrkesfag og høyere utdanning.

– Forus er også et godt eksempel på den omstillingen vi er inne i der alle typer bedrifter er på plass, ikke bare olje. Samtidig ser vi at de nye vekstbedriftene spinner ut fra de tradisjonelle energibedriftene; det være seg batteri, lading eller hydrogen. Det viser bare hvor relevant kompetanse vi har, sier Grindland og viser til at vi som fylke kan skilte med flest fagarbeidere i landet og at halvpartene av elevene til videregående utdanning i år søkte yrkesfag. – Meget positivt og i andre enden venter gode jobber, sier hun.

TO KRAFTSENTER I ROGALAND

Vi har i dag kraftsenter på begge sider av fjorden i form av de to næringsparkene; Forus i sør, og i nord Haugaland Næringspark, Norges største ferdigregulerte næringsområde eid av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn.

– Vi må snakke mer om Rogfast, oppfordrer Grindland, for med den veiforbindelsen på plass som binder sammen de to næringsområdene, vil fylket vårt være skodd for stor vekst og nye næringer, sier Grindland som synes vi må få farten opp for å ferdigstille Rogfast. Hun viser til at utredning på utredning har konkludert med at denne veiforbindelsen mellom nord og sør i Rogaland er det mest samfunnslønnsomme prosjektet i landet og verdiskapingen når tunnelen åpner vil bli enormt høy. – Bedre næringsutvikling enn å ferdigstille Rogfast finnes ikke, konkluderer hun.