20. juni 2017
Forus-teknologi i verdens største pilotprosjekt

Forus-bedriften Nortrace og Telia Norge gjennomfører nå verdens største pilot på den nye mobilteknologien Narrowband IoT (NB-IoT). 1000 sauer med innovativ sporingsmodul slippes løs på sommerbeite i Lyseheiene. Bonden kan følge med på hvordan dyrene har det og hvor de befinner seg via mobilen. Bruksmulighetene er mange og verdensmarkedet målet.

Nortrace på Forus ble etablert i 2014 og har utviklet innovativ teknologi for fjernavlesning av dieseltanker. Teknologien gjør at drivstoffdistributører får informasjon om drivstoffnivå i hver tank på mobil og PC, i stedet for å måtte oppsøke dem fysisk for avlesning. Det gir store fordeler i forhold til innkjøp, logistikk og miljø.

For noen år siden tok sauebonde Bjørn Høyland på Jæren kontakt med Nortrace.

– Jeg har i mange år testet ulike sporingssystemer for sau uten å finne noe som fungerer godt nok eller som lar seg forsvare kostnadsmessig. Derfor utfordret jeg Nortrace til å lage et sporingssystem med lang batterikapasitet, pålitelig toveis kommunikasjon og til en betydelig lavere kostnad enn eksisterende systemer, forteller Høyland.

Nortrace tok utfordringen og kontaktet Telia Norge, som i desember i fjor ble første operatør i Norden som lanserte mobilteknologien Narrowband IoT (NB-IoT). Den er utviklet for tingenes internett (IoT), som får alle oppkoblede enheter til å snakke sammen.

Verdens største pilot

Selskapene utviklet en ny type sporingsenhet basert på NB-IoT. Telia leverer kommunikasjonsmodulene og oppgraderer mobilnettet for å støtte NB-IoT. Nortrace har utviklet selve sporingssystemet med GPS og nettbasert brukerflate.

– Løsningen gir langt bedre dyrevelferd og dyrehold. Den reduserer tap av saueliv fordi bonden varsles ved uro i flokken på grunn av rovdyr eller hvis en sau ikke har beveget seg på en stund. Sauen kan hjelpes løs hvis den sitter fast. Med NB-IoT-teknologi har vi dessuten fått ned prisen per sporingsenhet, forteller Kjetil Helliesen, CEO i Nortrace.

Bøndene kan spore hele flokken, ikke bare enkeltdyr. Dermed går det også raskere å lokalisere sauene ved innhenting om høsten; bonden vet akkurat hvor de er og slipper å bruke tid og ressurser på å lete. Teknologien skal nå testes på 1000 sauer på sommerbeite i Lyseheiene i det som blir verdens største NB-IoT-pilot.

Mange bruksmuligheter og enormt marked

– Bare i Norge er det rundt 1,4 millioner sauer, og snart kommer en delegasjon fra Australia for å se om teknologien kan brukes på kveg “down under”. Går alt bra kan en ny modell bli lansert for katt og hund, men bruksmulighetene er mange flere og markedet enormt, sier Helliesen.

Produktet har fått navnet Gjeteren og forventes å bli kommersielt tilgjengelig fra høsten 2017.

En så stor pilot vil gi et godt bilde av hvordan teknologien fungerer i praksis, og hvordan den kan overføres til andre bruksområder. Sporing ved hjelp av NB-IoT kan i praksis brukes på alt som flytter på seg. Ikke bare dyr, men på varer, containere og mye annet.

– Dette er banebrytende teknologi og vi er med på å bygge fremtidens løsninger. Det er store ord, men et faktum, sier Helliesen.

Kan gi mange nye jobber

Nortrace er lokalisert i Koppholen 25 på Forus og sporingsenhetene produseres av Westcontrol på Tau.

– Vi håper teknologien kan gi mange nye arbeidsplasser på Forus og i regionen, forteller Helliesen.

Valg av lokasjon i Norges største og viktigste næringsområde er ikke tilfeldig.

– Mange av samarbeidspartnerne våre er også lokalisert på Forus og vi får ofte besøk fra inn- og utland. Det er praktisk at flyplassen kun er noen minutter unna. Dessuten vokser det raskt frem nye gründer- og innovasjonsmiljøer på Forus om dagen som det er inspirerende å være en del av, avslutter Helliesen.

Fakta NB-IoT

Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken. Den er ideell for enheter som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år. NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet. Teknologien er foreløpig under uttesting og det forventes at den blir kommersielt tilgjengelig i løpet av 2017.