10. august 2019
Forus-virksomheter imponerte statsråden

Fredag 9. august besøkte olje- og energiministeren Forus for å møte virksomheter med stor betydning for innovasjon og verdiskapning i olje- og energiverdikjeden.

Fredag 9. august besøkte olje- og energiministeren Forus for å møte virksomheter med stor betydning for innovasjon og verdiskapning i olje- og energiverdikjeden.

Greater Stavanger og Næringsforeningen har gjennomført en omfattende arbeidsprosess for å kartlegge hvor energisektoren står i dag og fremtidsmuligheter. Nærmere 100 virksomheter har deltatt og gitt innspill, blant annet i form av rundborddiskusjoner.

– Vi bor i en region som er skremmende avhengig av arbeidsplassene og inntektene fra energirelatert virksomhet. Samtidig har denne sektoren vært motoren i nærings- og kompetanseutviklingen som vi har opplevd siden slutten av 1960-årene. De samtalene vi har hatt manifesterer at det er her grunnlaget ligger for å kunne finne et fotfeste i andre markeder, både i Norge og internasjonalt, sier Birger Haraldseid i Greater Stavanger.

Haraldseid presiserer at det gjelder hele energibildet fra fornybar til olje og gass, og at man nå oftere ser teknologikombinasjoner og -utvekslinger, kort sagt hybride løsninger. Han var programtilrettelegger for statsrådbesøket på Forus.

Forus = showcase
– Forus er vår showcase fordi her finner vi alle ledd i energisektorens verdikjede og de jobber tett sammen. Besøket var lagt opp til å besøke tre bedrifter innenfor en distanse på 400 meter, forteller Haraldseid.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk høre historier fra noen av de mest teknologisk avanserte virksomhetene i regionen som jobber med produksjon, teknologiutvikling og eksport. Han møtte også to av de «nye» oljeselskapene som er et resultat av oppkjøp og sammenslåinger av tidligere uavhengige enheter.

GMV
Dagen startet hos GMV i Koppholen 9. Her fikk statsråden først høre resultatene fra Greater Stavanger og Næringsforeningens kartleggingsarbeid. Han fikk deretter en presentasjon av GMV, en gründereid bedrift med 70 ansatte. Komponentleverandøren ble sterkt påvirket av nedturen i oljesektoren fra 2014 til 2017 og har et sterkt fokus på omstilling og teknologiutvikling.

Dette har vært svært vellykket og i dag leverer selskapet blant annet til norsk forsvarsindustri. Kjell-Børge Freiberg møtte også to av GMVs kunder, herunder PTC og Fishbones. Førstnevnte er en lokal bedrift som designer nedihullsventiler og eksporterer over hele verden. Fishbones opplever nå et kommersielt gjennombrudd og GMV har samarbeidet med selskapet om teknologiutvikling i en årrekke.

Oceaneering
Ferden gikk videre til Oceaneering i Vestre Svanholmen 24 for å møte NOV og Oceaneering. NOV presenterte NOV Seabox, et system for havbunnplassert vannbehandling for injisering i brønn. Teknologien er utviklet av lokale gründere og har nå blitt en del av NOVs portefølje.

Oceaneering er en global teknologibedrift som begynte med dykketjenester og som nå er blant verdens største innen ROV-operasjoner og -teknologi. Selskapet har nylig flyttet videre utvikling og markedslansering av sitt autonome undervannsrobotsystem Freedom til Forus fordi Norge og Nordsjøen blir vurdert som gjennombruddsmarked for teknologien.

Neptune Energy og Vår Energi
Statsrådbesøket ble avsluttet i Vestre Svanholmen 6 for å høre Neptune Energys og Vår Energis perspektiver på nettoeffekten av at operatørselskap og eierandeler skifter eierskap.

Vår Energi har overtatt Exxon Mobils egenopererte portefølje og all virksomhet i Eni på norsk sokkel. Selskapet planlegger å investere mer enn 60 mrd. på norsk sokkel de neste årene.

Neptune Energy har overtatt den tidligere porteføljen til Engie og VNG. Selskapet bygger Fenja som operatør og jobber med den Wintershall DEA-operererte utbyggingen av Nova som skal til Gjøa. Neptune Energy har også nylig levert to levert to PUD´er Duva og Gjøa P1.

– Selskapene møtte en minister som var oppriktig interessert og optimistisk på industriens vegne. Han var tydelig imponert over å få oppleve hvor tett på hverandre aktørene på Forus jobber. Et annet tema som opptok bedrifter så vel som ministeren er hvordan vi sammen har et ansvar for å fremsnakke de verdier i form av kompetanse, teknologi og arbeidsplasser denne industrien representerer for regionen og landet, avslutter Kristin Reitan Husebø, som er adm. direktør i Greater Stavanger.

Bildetekster:

Statsråden får boken om norsk undervannshistorie av Steffan Lindsøe i Oceaneering
Statsråden på besøk hos Neptune Energy
Statsråden hos Oceaneerings Mission Support Center