8. mai 2019
Forusmøtet 2019

23. mai arrangerer Næringsforeningen og Forus Næringspark årets viktigste møteplass om Norges viktigste næringsområde.

23. mai arrangerer Næringsforeningen og Forus Næringspark årets viktigste møteplass om Norges viktigste næringsområde.

Hvordan skal vi bygge framtidens Forus? Innovasjon, energi, bærekraft, teknologi og videre vekst er viktige stikkord når landets største næringsområde skal utvikles videre og IKDP Forus snart er ferdig. Klikk her for påmelding.

Jens Kramer Mikkelsen, tidligere ordfører i København og leder av utbyggingen av Ørestad, kommer for å fortelle hvordan de gjorde det da de planla og bygget en bydel fra null av og som skal kunne huse 80.000 ansatte, 20.000 innbyggere og 20.000 studenter.

Statsråd Iselin Nybø vil ta for seg konkurransekraft og innovasjonsevne. Vi får høre fra tre nystartede virksomheter om hvorfor de har valgt Forus – og mye mer. Bli med på årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av utviklingen og framtiden for området som er motoren i vår regions næringsliv.

STED: Scandic Stavanger Forus

PROGRAM:

08.00: Kaffe og registrering.

08.25: Åpning av konferansen, ved leder av Næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge.

08.30: Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, ved forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Dette danner rammen for regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

08.50: «The Copenhagen Model» og Københavns «Turn Around», ved Director of Urban Development i NREP, tidligere ordfører i København og tidligere direktør for Udviklingsselskabet By & Havn, Jens Kramer Mikkelsen.

Erfarninger fra København/Ørestad – hva ble gjort der for å legge en fremtidig strategi for verdiskaping og hvilke aksjoner ble satt i gang?

09.20: Utfordringer og muligheter i en kunnskapsbasert utvikling, ved påtroppende rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

Forus som kraftsenter for verdiskaping, innovasjon og grønn omstilling. Hvordan kan man knytte til seg kompetansmiljø fra eksisterende virksomheter og Universitetet?

09.40: Samarbeid mellom statlig og privat venturekapital.

Israel har omtrent like mange innbyggere som Norge, men i motsetning til Norge har de klart å skape en fantastisk teknologi-sektor og en utrolig vekstindustri. De hermet etter Silicon Valley, og på 90-tallet matchet den israelske staten utenlandske ventureinvesteringer krone for krone. Israel har i dag 70 aktive venturekapital-fond, hvorav 14 er internasjonale aktører. I 2018 ble det investert over 55 milliarder i venturekapital i Israel. Norges 544 millioner venturekapital utgjør altså ganske nøyaktig én prosent av kapitalen tilgjengelig for tilsvarende selskap i Israel.

10.00: Kaffe og Pause.

10.20: Hvorfor har vi lokalisert oss på Forus og hva skal til for at vi blir værende? ved direktørene for de nyoppstartede virksomhetene KVS Technologies, boost.ai og Futurehome.

10.50: Oppsummering av ressursgruppen for Forus sitt arbeid med IKDP Forus, ved næringspolitisk leder Tormod Andreassen i Næringsforeningen.

11.10: Oppsummering og veien videre, ved Bernt Sverre Mehammer, Multiconsult.

Bernt Sverre Mehammer jobber i dag i Multiconsult og har godt kjennskap til Forus og Stavanger regionen. Mehammer er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere vært ansatt i COWI som blant annet leder for samfunnsøkonomi og leder for en rekke oppdrag innenfor byutvikling. Han har politisk erfaring fra Stortinget, som statssekretær i Finansdepartementet og som politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe.

11.40: SLUTT

Møteleder: Ragnar Tveterås, professor i industriell økonomi ved UiS.

For spørsmål, kontakt Tormod Andreassen i Næringsforeningen.