5. februar 2019
Fra brannstasjon til innovasjonssenter

Brannbiler og brannmenn er byttet ut med 3D-printere, whiteboards og kreative rom. Nå gjenoppstår brannstasjonen på Forus som nytt innovasjonssenter for næringsliv og kommuner som vil jobbe smartere sammen.  

Brannbiler og brannmenn er byttet ut med 3D-printere, whiteboards og kreative rom. Nå gjenoppstår brannstasjonen på Forus som nytt innovasjonssenter for næringsliv og kommuner som vil jobbe smartere sammen.  Det nye innovasjonssenteret på Forus går under navnet Forus Lab og skal være en møteplass og utstillingsvindu for regionens innovasjons- og kunnskapsmiljø. For kommunene blir det et felles smartby-kontor som kan brukes til å utvikle smartby-prosjekter i tett dialog med næringslivet. Bak satsingen står Stavanger utvikling KF og prototypeverkstedet Creator Makerspace som ønsker å legge til rette for mer samarbeid mellom næringsliv, investorer og det offentlige.

Daglig leder for Creator Makerspace, Nina Tunge-Kvamme ser lyst på fremtiden i Forus Lab.

– Dette skal være en møteplass og showroom for ny teknologi i regionen. I ukene framover tar private og offentlige aktører i bruk lokalene. Vi skal også arrangere miljø-hackathon for og med regionens teknologibedrifter og team som ønsker å utvikle mer miljøvennlig teknologi, sier Tunge-Kvamme.

Felles smartbykontor
For regionens kommuner betyr Forus Lab en nøytral arena de kan komme sammen å jobbe, dele og utvikle felles prosjekter. Plasseringen på Forus gir nærhet til næringslivet som regionens smartbysatsninger kan høste nytte av. De første kommunene som tar i bruk Forus Lab er Sandnes, Sola, Stavanger og Gjesdal, og døren er åpen for andre kommuner som ønsker å bli med.

– Vi gleder oss til å ta i bruk Forus Lab og kjøre eksperimenter og prosjektutvikling sammen med de andre smartby-kommunene i regionen. For oss i Stavanger kommune håper vi dette blir en arena hvor vi kan samskape med næringslivet og nabokommuner og teste ut prosjekter i sine virkelige omgivelser, sier smartbysjef Gunnar Crawford.

Stavanger Utvikling KF står bak transformasjonen
Det er Stavanger utvikling KF som står bak renovasjon og modernisering av bygget. Forus Lab ligger på sentrallagertomten som er eid av Stavanger utvikling KF. Tomten har et stort potensial som et strategisk byutviklingsprosjekt der Stavanger utvikling KF har en viktig rolle i å utforme området i samsvar med behovet til næringslivet.

Tekst og foto: Inger Hanne Vikshåland, Stavanger kommune.

Bildetekster:
Varaordfører Bjørg Tysdal Moe klipper snoren og erklærer Forus Lab for åpnet sammen med Nina Tunge-Kvamme og Jan Tore Usken.
Smartbysjef Gunnar Crawford på scenen under åpningen av Forus Lab.