7. juli 2020
Fremtidsrettet kai snart i havn

Sandnes Havns utvidede og moderniserte kai vil gjøre det enda mer attraktivt for virksomheter å velge sjøtransport.

Sandnes Havns utvidede og moderniserte kai vil gjøre det enda mer attraktivt for virksomheter å velge sjøtransport.

Sandes Havn er nå i innspurten av ferdigstillelsen av ny kai på 60 meter med kranspor og forbedret landstrømanlegg. Den vil bli utstyrt med en 23 tonns kaikran som sammen med en eksisterende 50 tonns kran vil kunne betjene to skip samtidig for redusert ventetid. Utvidelsen vil også gi etterlengtet plass for prosjektlaster og oljerelatert gods. Det er også to rubbhaller rett i bakkant for effektiv godshåndtering.

– Med denne utvidelsen får vi et toppmoderne havneanlegg som ligger midt i regionens geografiske midtpunkt. Det er bred politisk enighet om å få mer gods over fra vei til sjø i fremtiden, og nå blir vi et enda mer miljøvennlig, effektivt og konkurransedyktig alternativ, sier havnesjef Thor Thingbø (på bildet).

Det første utskipingsprosjektet er boligmoduler produsert lokalt av Fakta Bygg. Disse skal sendes fra Sandnes Havn og til Island senere i juli.

Sandnes Havn er en industrihavn som håndterer alle typer gods som stål og ulike betongelementer, trelast, olje og industriutstyr. Havnen har ukentlige anløp av skip fra kontinentet og norskekysten, leier ut fagfolk til logistikkarbeid i regionen og bistår med all håndtering av gods fra skip og helt frem til kundene. Plasseringen nær motorveien innebærer kort og effektiv videretransport til Forus og andre steder i regionen.