18. september 2018
Grønn frokost om handelstrender og -lokalisering

Handelslokalisering er sentralt i forbindelse med oppdatering av Regionalplan Jæren. Nye handelstrender påvirker handelsmønsteret vårt og utfordrer styringen av handelsområder. 2. oktober arrangerer Grønn By, Forus Næringspark, Byfjordparken, Stavanger Sentrum og Rogaland fylkeskommune Grønn frokost hvor spørsmål knyttet til handel blir tatt opp for å gi innspill til planen.

Handelslokalisering er sentralt i forbindelse med oppdatering av Regionalplan Jæren. Nye handelstrender påvirker handelsmønsteret vårt og utfordrer styringen av handelsområder. 2. oktober arrangerer Grønn By, Forus Næringspark, Byfjordparken, Stavanger Sentrum og Rogaland fylkeskommune Grønn frokost hvor spørsmål knyttet til handel blir tatt opp for å gi innspill til planen.

GRØNN FROKOST
Tirsdag 2. oktober kl. 07.30
Spor 5, Stavanger byterminal

Hvordan kan handelslokalisering bidra til å øke regionens attraktivitet?

Er handel et av verktøyene for økt attraktivitet?
Hvilke handelskonsepter oppstår fra økt netthandel?
Hvordan vil dette påvirke sentrumsutviklingen?
Hvordan kan handelslokalisering bidra til 10-minuttersbyen og redusere transport?
Hvordan kan vi legge til rette for nye handelskonsepter og bidra til økt verdiskaping?

Et økende antall bedrifter distribuerer varer til kunden gjennom netthandel, mens en liten andel kan hentes/selges direkte i fra produksjonslokalet. Hvor bør slike bedrifter plasseres; i sentrum eller i et ordinært næringsareal? Bør nettbedrifter få en egen handelskategori og kan regionen jobbe aktivt for å tiltrekke seg slike bedrifter for å øke verdiskapingen?

Klikk her for program og påmelding.