21. september 2020
Her blir det boliger, kontorer, skole og butikker

Base Bolig og Norwegian Property skal utvikle Forusbeen 35 til et kombinert bolig- og næringsprosjekt med miljøprofil.

Base Bolig og Norwegian Property skal utvikle Forusbeen 35 til et kombinert bolig- og næringsprosjekt med miljøprofil.

Forusbeen 35, det tidligere hovedkontoret til BP (British Petroleum) og Telenor, gjennomgår nå en total omregulering til kombinert bolig- og næringsformål.

I alt skal det bygges omtrent 250 boenheter i form av rekkehus og leiligheter og et eget næringsbygg på den 23 mål store tomten. Næringsbygget på 5000 kvm vil bestå av publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, som dagligvare og kafé, med kontorer oppover i etasjene. Montessoriskolen i Stavanger ønsker også å etablere seg her og vil få nye lokaler i nærheten av næringsbygget.

– I utviklingen vil det legges vekt på en grønn og miljømessig profil. Vi ser på muligheter for å etablere felles frukt- og grønnsakhage, drivhus, snekkerbod, bibliotek og festlokale til arrangementer og andre delingsordninger, forteller prosjektleder Rune Bertelsen i Base Bolig.

Bebyggelsen med universell utforming skal skje rundt et storkvartal med flotte uteområder skjermet for støy og tilpasset alle aldersgrupper. Leilighetene vil bli fra 45 til 125 kvadratmeter og målet er å legge ut de første for salg i løpet av våren.

Adkomst via gange og sykkel blir lett tilgjengelig. Prosjektet får også kjellerparkering og parkeringsplass ved den planlagte dagligvarebutikken.

– Prosjektet skal deles i flere byggetrinn. Planen er å rive den vestlige delen av bygget først og østfløyen senere. Markedet bestemmer hvor fort arbeidet vil gå, forteller Bertelsen.

Les mer her.