11. mai 2018
Historisk dag på Forus: Grønt lys for selvkjørende busser

Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT mottok i dag et historisk vedtak fra Samferdselsdepartementet – klarsignal for utprøving av selvkjørende busser i ordinær trafikk.

Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT mottok i dag et historisk vedtak fra Samferdselsdepartementet – klarsignal for utprøving av selvkjørende busser i ordinær trafikk.Det er første gang i Norge det gis en slik tillatelse, og Forus befester med dette posisjonen som ledende på testing av nye mobilitetsløsninger.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen var på plass på Forus i dag. Han fortalte om bakgrunnen og overrakte vedtaket til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, som påpekte at dette har stor betydning for Forus, Rogaland og Norge.

De selvkjørende bussene er et trepartssamarbeid mellom Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT. Hensikten er å teste nye mobilitetsløsninger som kan bidra til at flere lar bilen stå av og til. De førerløse bussene skal være en tilbringertjeneste og et supplement til «first mile – last mile», den siste kilometeren til og fra hjemmet eller arbeidet som fører til at folk velger bil i stedet for kollektivt.

Bussen skal gå i en 1,2 kilometer trase fra Tvedtsenteret til Kanalsletta. Prosjektet startet i 2016 og har i fase 1 på testbanen kjørt 1680 timer. Bussen Easy Mile er testet for hendelser som kan oppstå for å finne de rette risikoreduserende tiltak. Det er i denne perioden ikke registrert uønskede hendelser.

Se den nye filmen om de selvkjørende bussene på Forus her.

Gruppebilde fra venstre: Sola-ordfører Ole Ueland, Ketil Solvik Olsen, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og Kjartan Alexander Lunde, fylkesleder i Rogaland Venstre og medlem av samferdselsutvalget i Rogaland.