7. juni 2018
Hør om regional attraktivitet fra en av Storbritannias fremste spesialister

Mike Emmerich, en av de fremste spesialistene på strategisk arealplanlegging og attraktivitet i Storbritannia, kommer fra Manchester til Stavanger 14. juni i forbindelse med oppdateringen av Regionalplan Jæren. 

Mike Emmerich, en av de fremste spesialistene på strategisk arealplanlegging og attraktivitet i Storbritannia, kommer fra Manchester til Stavanger 14. juni i forbindelse med oppdateringen av Regionalplan Jæren. Greater Stavanger og Grønn by inviterer til et miniseminar med Mike Emmerich slik at flere kan få ta del i hans erfaringer og kompetanse i et emne som også har stor betydning for Stavanger-regionen; regional attraktivitet og arealplanlegging.

Dato: Torsdag 14. juni
Tidspunkt: kl. 15.00-16.30
Sted: Sola Strand Hotell
Påmeldingsfrist: Fredag 8. juni til ola.forland@greaterstavanger.com – elin@gronnby.no

Ingen påmeldingsavgift

Mike Emmerich er grunnleggeren av Metro Dynamics og har ledet mange av de store prosjektene i regi av dette firmaet de siste årene. Metro Dynamics er et konsulentselskap som bidrar med strategisk rådgivning innen region- og byutvikling i Storbritannia.  Mike Emmerich spilte en sentral rolle i utviklingen og forhandlingene for regional organisering i West Midlands og North East. Han er rådgiver for flere sentrale beslutningstakere i ulike byområder og har ledet flere statlige kommisjoner og prosjekter knyttet til strategisk utvikling av byområder og regioner. Han har også vært seniorrådgiver for regjeringen innen lokal boligpolitikk og utvikling. Mike har en bred bakgrunn fra politikk, økonomi, akademia og som konsulent i Ernst & Young.

Manchester og Greater Manchester er internasjonalt anerkjent som en av de mest suksessrike byregionsdannelser i England. Gjennom de seneste tiårene har Greater Manchester foretatt en økonomisk snuoperasjon fra at være en byregion i økonomisk tilbakegang til i dag at være det sterkeste vekstsenter i Storbritannia utenfor London. I 2016 ble Manchester listet som et ”Best in Travel”-sted af Lonely Planet, og byen scorer høyere end London i den globale Liveability Survey. Manchester er kort sagt et nytt «hotspot» for utdannelse, kultur, miljø og økonomisk vekst i Storbritannia.

Stavanger og Manchester er fyrtårnsbyer i Horisont2020 prosjektet Triangulum sammen med Eindhoven. Det er mange likhetstrekk mellom Stavangerregionen og Greater Manchester så her har vi mye inspirasjon å hente!