17. april 2018
Hva mener næringslivet om Forus’ fire nye kjerneområder?

Vil de etablere seg og bruke penger på å etablere seg der? Det er det sentrale spørsmålet, sa Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, under dagens Forusmøte. 

Vil de etablere seg og bruke penger på å etablere seg der? Det er det sentrale spørsmålet, sa Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, under dagens Forusmøte. Han mener det er interessant med de fire nye kjerneområdene som den interkommunale planen lanserer. Fire områder er pekt ut som sentrale hubber for etablering på Forus, der kollektivaksen gir enkel tilgang med buss. Der skal næring, småhandel få etablere seg med opp mot 400 prosent utnyttelsesgrad.

Områdene er Koppholen vis-a-vis Tvedtsenteret, 2020 park, Forussletten sør og Kanalsletten. Det blir en stram parkeringsregulering for å få dette til.

– Nå blir det spennende å høre med de som skal investere i kjerneområdene på Forus – ønsker de disse områdene? Vil de etablere seg der og bruke milliarder av kroner der? Spørsmålene kommer fra Ragnar Tveterås, professor, Universitetet i Stavanger.

De foreløpige svarene som kom under Forusmøtet er ikke begeistret for begrensninger i områdeetableringer og handel. Rådmann i Sola, Ingrid Nordbø er leder for det interkommunale planarbeidet mellom Sola, Sandnes og Stavanger. Hun har store forventninger til Forus.

– Vi skal blant annet gjenbruke areal som har vært brukt før. Alt som skjer på Forus får konsekvenser for områdene rundt, suksess på Forus er suksess for områdene rundt. Motbakke for Forus er motbakke for områdene rundt, sier Nordbø.

IKDP har nå levert sitt planforslag til høringer og politisk behandling, en interkommunal plan for å løse felles utfordringer sammen. Nordbø nevnte spesielt trafikken som en utfordring for Forus.

– Det er 30.000 parkeringsplasser på Forus i dag, men dette skal strammes inn. Næringstrafikken skal frem, og da må noen bort – og det er privatbilisme. Å lykkes med kollektivreiser er avgjørende, sier Nordbø.

Hun viser til at bedre plassering av kontorarbeidsplassene vil gi bedre trafikkavvikling, og derfor mener planarbeidet i IKDP Forus at de fire kjerneområdene med høy utnyttelsesgrad opp mot 400 prosent for kontorer skal ligge langs bussaksen. Der vil noe handel tillates for å betjene de som er på jobb. Hvert kjerneområde skal ha en urban akse eller torg.

– Handel er blitt for viktig i diskusjonen, vi trenger innspill fra andre aktører som driver næring, om hva de ønsker seg, etterlyser Nordbø.

Hun mener at Forus kan spille en viktig rolle for lager og logistikk for fremtidig handel – dersom vi går mot en fremtid der netthandel og nye trender.

– Det skal være plass til alle på Forus. Arbeidsplassene skal ligge vest for E39 og boliger kan utvikles øst for E39.