4. mai 2017
IVAR på Forusmøtet 2017

Fagansvarlig for renovasjon, Rudolf Meissner, lovte ett unikt og effektivt anlegg i det nye sorteringsanlegget på Forus.

Hva skjer på Forus?

Den 25.april samlet 150 representanter for bedriftene på Forus næringsområde seg til “Forusmøtet 2017“, en årlig begivenhet arrangert av Næringsforeningen i Stavanger der næringsdrivende i området utveksler sine erfaringer og synspunkter. IVAR v/Rudolf Meissner brukte anledningen til å fortelle om IVARs nye sorteringsanlegg for restavfall som er under bygging i Miljøparken.

Naboer av IVAR sitt anlegg på Forus har selvfølgelig fått med seg at noe er på gang ved gjenvinningsstasjonen og ønsket informasjon om byggeprossessen og hvilke konsekvenser det vil ha for innbyggerne og ikke minst for de nærmeste naboene på Forus. Meissner påpekte at investeringsrammen på 600 mill. gjør prosjektet stort, både investeringsmessig men også innovasjonsmessig.

Innovasjon og konsekvenser

-Vi vil for all del ikke få folk til å slappe av med kildesorteringen, men det nye anlegget vil for eksempel føre til at mer kan kastes i restavfallet og færre ting må sorteres hjemme. For eksempel kan all plast og metallemballasje etter hvert gå i restavfallet sier Meissner.

Sorteringsanlegget vil og føre til ett positivt miljøregnskap, bare klimagassbesparelsen vil tilsvare utslipp fra 20 000 personbiler. Det vil dessuten føre til at IVAR-kommunenens målsetting om 75% utsorteringsgrad på husholdningsavfall oppnås. Det brukes en masse avanserte maskiner som klarer å skille metaller, papir og en rekke ulike plastsorter rett fra restavfallet, helt automatisk.

Fortsatt gode naboer på Forus

Meissner legger ikke skjul på at bygget vil vise godt igjen i landskapet, og at det vil føre til noe økt trafikkbelastning. Men 25 lastebiler inn/ut av anlegget pr dag bør være håndterbart til sammenligning med de 160 000 som besøker gjenvinningsstasjonen hvert år.

Lukt og støy er to umiddelbare konsekvenser alle er opptatte av. Rudolf innrømmer at det kan komme litt lukt men siden all behandling foregår innendørs og siden IVAR bl.a har valgt en 65 m høy skorstein istedenfor 40 m som var minstekravet, føler IVAR seg godt innenfor det som er akseptabelt. Når det gjelder støy ligger beregnet lydnivå under det som er oppgitt for støyfølsom bebyggelse om natten så alt tyder på at IVAR og naboene på Forus vil være på godfot også når det nye anlegget er i drift om ett drøyt år.

Les mer om det nye sorteringsanlegget her.