27. juni 2019
Kollektivandelen øker som et prosjektil

Prosjektil på Forus satser hardt på å snu reisevaner. På ett år er andelen som lar bilen stå igjen hjemme økt fra rundt 3 til 20 prosent.

Prosjektil på Forus satser hardt på å snu reisevaner. På ett år er andelen som lar bilen stå igjen hjemme økt fra rundt 3 til 20 prosent.

– Siden 1. mars har våre 65 ansatte kommet seg til eller fra jobb uten bil over 1600 ganger, tilsvarende 20 prosent av jobbreisene. De har i stedet tatt tog og buss, syklet, gått, løpt og brukt sparkesykkel, forteller Morten Lende.

Han er en del av ledergruppen i Prosjektil, et rådgivende ingeniørselskap innen bygg og anlegg med tilhold i Bjødnabeen 4. I 2019 bestemte ledelsen seg for å snu reisevanene i bedriften.

– Mindre bilbruk sparer miljøet, reduserer køene og gir friskere ansatte. Det blir også lavere kostnader for både ansatte og bedriften. Kollektivtransport er rimeligere enn å kjøre bil og bedriften får mindre behov for kostbare parkeringsplasser, påpeker Lende.

Satsingen startet som en konkurranse over tre måneder sommeren 2019 i tett samarbeid med HjemJobbHjem, der ansatte hver dag de lot bilen stå igjen hjemme ble registrert og fikk et lodd. Det var månedstrekninger med flotte premier og til slutt en elsykkel som hovedpremie. En tilsvarende konkurranse er nettopp avsluttet med el-sparkesykkel som hovedpremie og det skal arrangeres ny konkurranse til høsten.

– En suksessfaktor har vært aktiv informasjon om hvilke kollektivmuligheter de ansatte har, eksempelvis HjemJobbHjem-ordningen og bysykkelen, forteller Lende.

– Vi ønsker at de ansatte skal ta bevisste valg og bruker derfor ressurser for å bidra til at utviklingen i bruk av alternative reisemåter fortsetter, legger han til.

Girer opp satsingen
Prosjektil er HjemJobbHjem-bedrift. Det innebærer blant annet at ansatte kan kjøpe HjemJobbHjem-billetten, som er en personlig 30-dagersbillett tilpasset bedriftsmarkedet. Den gjelder på buss, tog og enkelte båter i Rogaland og koster 515 kroner. Tilgang til Bysyklene inngår også for alle ansatte uavhengig av om de kjøper HjemJobbHjem-billetten.

– Vi vil rette en stor takk til HjemJobbHjem for støtte og informasjon i forbindelse med vår satsning, sier Lende.

Fremover skal Prosjektil styrke satsingen på alternative reiser til jobb ytterligere, blant annet gjennom nye garderobeløsninger for de ansatte.

– Vi håper andre bedrifter gjør det samme for å bidra til et bedre miljø og redusert trafikk på veiene i Rogaland, oppfordrer Morten Lende.

20 år på Forus i 2020
I 2020 har Prosjektil 20-årsjubileum som Forus-virksomhet. Selskapet leverer tjenester innen blant annet prosjektering, arealplanlegging og prosjektadministrasjon for både offentlige og private byggherrer i hele regionen.

– Forus ligger midt i sentrum for kundekretsen vår og vi har kort vei til alt fra samarbeidspartnere og kunder til butikker og kollektivtilbud, avslutter Lende.

Bilder:
Berit Heimvik, som vant hovedpremien (elsparkesykkel) i forrige konkurranse
Eirik Moen, som registrerer kollektivreiser
Morten Lende