24. september 2018
Kontrakt til Oceaneering

Oceaneering AS på Forus har signert langsiktig rammeavtale med VNG Norge AS for ROV og tilhørende tjenester.

Oceaneering AS på Forus har signert langsiktig rammeavtale med VNG Norge AS for ROV og tilhørende tjenester.Rammeavtalen har en varighet på 4 år med 2 + 2 års forlengelseopsjoner og dekker VNGs undersjøiske utviklingsprosjekter, og / eller leteboring, intervensjon og tjenester ifm kampanjer for stenging av brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS).

Dette innebærer leveranser av tjenester med et stort utvalg av ROV-operert undervannsutstyr som er spesielt utviklet for effektive rigg/fartøy-operasjoner innenfor både produksjonsboring og leteboring.

Fjernstyring av ROV fra land ved bruk av Oceaneerings “Mission Support Center” på Forus inngår som en del av leveransen. Dette vil bidra til redusert bemanning offhore da ROV-operatørene vil kunne operere ROV via 4G-kommunikasjon mellom operasjonssenteret på Forus og rigg/fartøy.

Rammeavtalen har til hensikt å kunne benyttes for alle VNGs valgte rigger/fartøy i avtaleperioden.