27. november 2017
KPMG valgte Forus

KPMG flytter Stavanger-kontoret fra sentrum til Forusparken 2 i 2020park.

Presseinformasjon
27. november 2017

Forusparken 2 er et nytt og BREEAM Excellent-sertifisert bygg som fra 1. desember 2018 blir lokasjon for KMPGs rundt 100 revisorer, advokater og rådgivere i Stavanger. Avtalen varer til og med 31. mars 2030. Noen eksisterende leietakere i bygget er Skanska, Skatteklagenemnda, Ocean Installer, London Offshore Consultants, Compass Group, Sigdal, Norema, Add Energy Group, Prosafe, Sysco, Regus, SWECO og IBM.

– I tillegg til at bygget har en meget høy miljøsertifisering og høy arealeffektivitet, så er det vårt inntrykk at adkomst, beliggenhet, nærhet til kundeporteføljen og nærhet til eksisterende og planlagte kollektivtilbud også var avgjørende faktorer når ny lokasjon skulle velges, sier Jarl Endre Egeland i 2020park.

– 2020park skal bli regionens triveligste kontorpark som gjennom bærekraftige og innovative løsninger tilrettelegger for at parkens brukere opplever trivsel og effektivitet. Funksjonelle og miljøvennlige bygg skal gi fornøyde brukere. Vår filosofi tilsier at godt innemiljø, tilrettelagte arealer, tilrettelegging for syklende, joggende og gående er suksessfaktorer med stor betydning for arbeidsglede og produktivitet, legger Egeland til.

2020park er en av deltakerne i Forus-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området. I tillegg til 2020park består Forus-samarbeidet av Seabrokers Eiendom, IKM Eiendom, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Sandnes Havn, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jarl Endre Egeland
Mobil: 99 73 77 58
Epost: jee@ruinvest.no
www.2020park.no