30. oktober 2020
Lader opp til smart el-fremtid

2020park har investert i nye ladestasjoner for leietakere og utvikling av fremtidens smarte energisystemer. Her kan du kanskje om en stund selge strøm fra el-bilen din når flyplassen har behov for mye energi til lading av el-fly.

2020park har investert i nye ladestasjoner for leietakere og utvikling av fremtidens smarte energisystemer. Her kan du kanskje om en stund selge strøm fra el-bilen din når flyplassen har behov for mye energi til lading av el-fly.

– Elnett21-prosjektet er utrolig spennende og viktig både for miljøet og regionen. Med gode resultater kan dette også få stor betydning for samfunnet på nasjonalt nivå, sier Monica Runestad, adm. direktør i 2020park.

2020park på Forus øst er blant samarbeidspartnerne i Elnett21-prosjektet. Konsortiet bestående av Forus Næringspark, Avinor, Lyse Elnett, Stavangerregionen Havn og Smartly skal teste nye forretningsmodeller og løsninger for lokal produksjon, lagring og styring av energi.

– Dagens energisystem vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres. Det gir behov for ny teknologi og nye forretningsmodeller, forteller Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark.

Forus har en nøkkelrolle i Elnett21-prosjektet og bidragsytere som Tvedtsenteret, Møller Bil, Kolumbus og 2020park.

De nye ladestasjonene hos 2020park er en sentral brikke i Elnett21-prosjektet gjennom testing av nye forretningsmodeller og ny ladeinfrastruktur på samfunnsnivå.

– Omlegging til utslippsfri transport vil gi stor økning i elektrisk effektbehov til lading av fly, busser og skip. Vi planlegger å koble el-bilene til strømnettet gjennom ladestasjonen slik at man eksempelvis kan selge strøm fra elbilen når Stavanger lufthavn har behov for mye strøm til lading av el-fly, forklarer Ronny Fiuren.

Ladestasjonene gir også leietakere og andre brukere rimelig og enkel lading.

– Vi ønsker å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger. Her kan man spare tid og penger ved å lade bilen mens man er på jobb eller handler. Lading er gratis frem til 15. november og man må kun laste ned appen «Smartcharge» for å komme i gang, avslutter Monica Runestad.