23. februar 2018
LHL kjøper Forusakutten Kolibri

LHL har inngått avtale om oppkjøp av 51 prosent av Forusakutten Kolibri, med opsjon om oppkjøp av de resterende 49 prosentene i løpet av en to- til tre-årsperiode.

LHL har inngått avtale om oppkjøp av 51 prosent av Forusakutten Kolibri, med opsjon om oppkjøp av de resterende 49 prosentene i løpet av en to- til tre-årsperiode.

– Vi etablerer helsetilbud nært der folk bor og jobber, i tråd med LHLs strategi vedtatt av vårt landsmøte i oktober 2017, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

LHL har inngått aksjekjøpsavtale med Kolibri Medical Group ved Bjørn Maaseide om kjøp av Forusakutten Kolibri. LHL kjøper i første omgang 51 prosent av aksjene og skal etter to alternativt tre år (opp til selger) kjøpe resterende 49 prosent av aksjene.

Forusakutten Kolibri har to lokasjoner, i Stavanger og Sandnes. Hovedlokasjonen er i Trim Towers på Forus i Sandnes kommune, med gode kollektivforbindelser og parkeringsplasser. I Trim Towers er det i tillegg til Forusakutten treningssenter, sportshall, kontorer, kantine. Kjøpet inkluderer også lokaler i Stavanger sentrum.

Forusakutten Kolibri er et offentlig godkjent privatsykehus med kirurgisk avdeling, spesialister, allmennleger, legevakt, psykologer, vaksinesenter og offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste.

– Vi går inn i virksomheten for å bidra med vår kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering. Samhandling og utvikling sammen med vår klinikk på Nærland blir spennende. Vi ønsker også å tilføre både hjerteleger, lungeleger, ortopedi og nevrologi, sier Frode Jahren.

Hovedlokasjonen ligger sentralt i Sandnes, 11 km fra Stavanger Universitetssykehus, 12 km fra Stavanger sentrum, og 10 km fra Sola flyplass. Stavangeravdelingen ligger rett ved Lövenapoteket ved Breiavannet – rett ved togstasjon og parkeringshus. Disse lokalene er på ca 550 kvm.

– LHL er en ideell pasientorganisasjon som tilbyr lokale medlemsnettverk, utøver politisk påvirkning og driver helsetjenester, av og for pasienter, sier Frode Jahren.

LHL åpner i disse dager LHL-sykehuset Gardermoen, landets nyeste og mest moderne sykehus, der Feiringklinikken og Glittreklinikken flytter inn under samme tak i løpet av våren. Fra før driver LHL rehabiliteringsklinikk på Nærland og en rekke andre steder i landet, samt LHL-sykehuset Vestfold i Horten. LHL ble etablert som pasientorganisasjon i 1943 og har i dag 52 000 medlemmer og 250 lokallag rundt om i landet. I dag har LHL i overkant av 800 ansatte i sine virksomheter i Norge.