21. juni 2019
Lot bilen stå – tråkket seg til mer overskudd

Ole Christian Fjeld og hans kollegaer i Oceaneering har tråkket seg til bedre helse og mer overskudd gjennom HjemJobbHjem-prosjektet «Sett bilen hjemme i 12 uker».

Ole Christian Fjeld og hans kollegaer i Oceaneering har tråkket seg til bedre helse og mer overskudd gjennom HjemJobbHjem-prosjektet «Sett bilen hjemme i 12 uker».

– Jeg har blitt elsykkelfrelst og går inn døren på jobb med mer overskudd, lavere stressnivå og i finskjorten uten å måtte dusje først, sier Ole Christian Fjeld.

Han er HMS-sjef i Oceaneering på Forus og deltaker i «Sett bilen hjemme i 12 uker», et årlig helseprosjekt i regi av HjemJobbHjem.

Formålet er å kartlegge helsegevinster ved å velge sykkel, gange eller kollektivtransport til og fra jobb. Deltakerne, som må være 100 prosent bilbrukere før oppstart, gjennomfører helsetest før og etter, svarer på undersøkelser om reisemønster og motivasjon og får en personlig mobilitetsplan til jobbreisen.

Vektreduksjon, lavere kolesterol og mer energi
– Med bil brukte jeg 25 minutter til jobb. Med elsykkel tar det bare fire minutter lenger tid og dermed er valget enkelt. Jeg har fått mye mer energi, forteller Ole Christian.

Ifølge HMS-sjefen har samtlige ti ansatte i Oceaneering som deltok fått gode helsegevinster.

– De fleste har gått litt ned i vekt og fått bedre kolesterolverdier. Alle føler seg imidlertid mye mer opplagt og det er veldig viktig i hverdagen, påpeker Fjeld.

Overskudd
I tillegg til Oceaneering deltok også Sandnes kommune og Lyse i årets prosjekt med til sammen 37 ansatte.

– Det er veldig mange fordeler med å bytte ut bilen med andre transportformer. Vi kjører dette prosjektet for å vise hvilke helsegevinster som ligger i å bruke beina mer, sier Brit Skjæveland, mobilitetsrådgiver i HjemJobbHjem.

I tillegg til vekt måles også blodverdier og kroppssammensetning.

– Det handler ikke bare om vektendring, men like mye om overskudd i hverdagen, forteller Skjæveland.

Midt på Nord-Jæren – perfekt for kollektiv, gange og sykkel
Ole Christian Fjeld har aldri sett seg tilbake etter at han parkerte bilen og begynte å sykle til Forus.

– Jeg bor på Storhaug og har 14 kilometer til jobb. Det er veldig enkelt å sykle til og fra Forus blant annet fordi jeg møter få biler på veien. Og erfaringsvis er det ikke nødvendig å investere i dyrt regntøy og utstyr, forteller han.

Oceaneering er HjemJobbHjem-bedrift. Det innebærer blant annet at ansatte kan kjøpe HjemJobbHjem-billetten, som er en personlig 30-dagersbillett tilpasset bedriftsmarkedet. Den gjelder på buss, tog og enkelte båter i Rogaland og koster 515 kroner. Tilgang til Bysyklene inngår også for alle ansatte uavhengig av om de kjøper HjemJobbHjem-billetten.

I dag bruker 110 av 285 ansatte i Oceaneering ordningen. Selskapet er lokalisert i Vestre Svanholmen på Forus, Norges største næringsområde beliggende midt på Nord-Jæren og geografisk midtpunkt for rundt 250 000 mennesker.

– Området er ypperlig bedriftslokasjon for Oceaneering blant annet fordi de ansatte bor spredt i regionen. I snitt har derfor alle kort vei til jobb og mange kan komme til og fra uten bil, sier han.

Storsatsing på grønn transport
Forus Næringspark gleder seg over initiativ som HjemJobbHjem og Bysykkelen – og ikke minst alle kollektivtilbud som kommer snart.

– Forus er kanskje ikke viden kjent for grønn transport, men det finnes gode tilbud og ikke minst blir det nå en kraftig opprustning. Snart vil de fleste på Forus få et mye bedre alternativ til bilen, sier adm. direktør Stein Racin Grødem.

Han sikter til at Forus blir sentrum for kollektivsatsingen i Bymiljøpakken, der blant annet Bussveien og Sykkelstamvegen inngår. Dette blir henholdsvis Europas lengste bussvei og høystandard sykkelvei fra Stavanger gjennom Forus til Sandnes.

– Hovedformålet med sykkelstamvegen er å legge til rette for at arbeidsreisende til Forus velger sykkel fremfor bil. Forus kommer også til å få ekstra positive effekter av Bussveien fordi området ligger midt på Nord-Jæren og bussterminalen er lokalisert her, påpeker Grødem.

Han fremhever også Bysykkelen, en suksesshistorie med opprinnelse på Forus. Etter sommeren kommer bysykkelen i vesentlig forbedret versjon og i langt flere eksemplarer. I tillegg skal antall sykkelstasjoner og ladepunkter utvides betydelig.

– Forus er et viktig fokusområde når infrastrukturen skal bygges ytterligere ut. Bysykkelen forsterker det øvrige kollektivtilbudet fordi du kan bruke den i kombinasjon med buss, tog og gange, avslutter Grødem.