24. april 2018
Montessoriskolen inviterer til åpen dag

Montessoriskolen i Stavanger har flyttet til nye lokaler i Forusbeen 35 og skal doble elevantallet kommende skoleår. I den anledning inviteres alle til åpen dag 25. april mellom kl. 16:00 og 18:30.

Montessoriskolen i Stavanger har flyttet til nye lokaler i Forusbeen 35 og skal doble elevantallet kommende skoleår. I den anledning inviteres alle til åpen dag 25. april mellom kl. 16:00 og 18:30.Alle skolens pedagoger vil være til stede for å besvare spørsmål. Fra kl. 16:45 til 17:30 arrangeres det seminar om pedagogikken.

Programmet består av to presentasjoner fra lærerne, samt en liten introduksjon fra noen elever.

Montessoriskolen i Stavanger er en ny og moderne barneskole som den eneste med montessoripedagogikk i Stavanger. Skolen har bl.a. som formål å fremme montessorifilosofien i Norge, men også tilpasse filosofien til moderne læringsprinsipper som anvendes på andre utdanningsnivåer (som ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter).

Montessoripedagogikken ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske barnelegen Maria Montessori, og har lenge vært etablert i mange land. Montessoris grunntanke er å ta barna på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden; naturen, miljøet rundt seg, andre mennesker.

For mer informasjon, se www.stams.no