6. september 2017
Mot bedre tider og en mer robust region

SpareBank 1 SR-Banks ferske konjunkturbarometer viser at optimismen får feste. Bedriftene på Sørvestlandet tror på flere ansettelser, høyere omsetning og flere oppdrag.

Bedriftene i regionen melder om bedring i nåsituasjonen sammenlignet med samme periode i fjor. Et klart flertall, 60 prosent, av de 600 spurte bedriftene, venter oppgang det kommende året.

– Den nedturen vi har vært gjennom har vært krevende men samtidig bidratt til å øke omstillingsevnen og redusere kostnadsnivået i virksomhetene. Landsdelens næringsliv står derfor igjen med en konkurransekraft som er sterkere nå enn ved inngangen til 2015, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.

Oljebedriftene er positive

For første gang siden 2014, året da oljeprisen begynte å falle, er bedriftene med oljeeksponering mer positive enn bedriftene uten. Bedringen blant bedrifter med oljeomsetning ga et betydelig løft for Rogaland i løpet av våren.

– Oljenedgangen er bak oss. Bedriftene med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men nå er det tegn til at bunnen er nådd. Nåsituasjonen har gått fra fallende i april til stabil i august, og utsiktene for det kommende året har bedret seg markert, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Agder-fylkene og Hordaland har også en god del oljebedrifter, men er mer diversifiserte med større andel næringsliv som nyter godt av svak kronekurs og lav rente. Oljenedgangen ble derfor ikke så markert i Hordaland og Agder. Bedring blant oljebedrifter siden årsskiftet har løftet Rogalandsbedriftene, og optimismen er nå nokså lik i de fire fylkene.

«Omstilling» er ikke et fremmedord

– Jeg er sikker på at det ikke er oljeprisen vi kan takke for at det nå går bedre. Den er fortsatt på nær halvparten av det nivå den var på i august 2014. Derimot tror jeg at det er forhold som først og fremst består av gode personlige egenskaper hos ledelsen og de ansatte i bedriftene her i landsdelen, sier Austreid, og fortsetter:

– Regionen består av folk som er vant med å jobbe i omskiftelige tider. Vi forholder oss til begrepet omstilling som en del av hverdagen, og ikke som et fremmedord. Det er samtidig viktig å merke seg at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringslivet som er eksponert mot oljeutvinning. Jeg tenker spesielt på rederiene langs kysten, som fortsatt sliter i et marked med overkapasitet,avslutter Austreid.

Se hele konjunkturbarometeret for september her (pdf).