4. februar 2019
Møte om teknologisamarbeid Norge – Israel

Norske myndigheter ønsker økt handel og teknologisk samarbeid mellom Israel og Norge. Mandag 4. mars arrangerer Norsk Israelsk Handelskammer møte om dette på Forus. 

Norske myndigheter ønsker økt handel og teknologisk samarbeid mellom Israel og Norge. Mandag 4. mars arrangerer Norsk Israelsk Handelskammer møte om dette på Forus. 

I 2007 inngikk Norge og Israel en omfattende intensjonsavtale med sikte på økt samarbeid innen innovasjon, teknologi og næringsutvikling. Israel har inntatt en internasjonal lederrolle innen innovasjon og teknologiutvikling, digitalisering og datasikkerhet, og har nylig blitt en gassnasjon med omfattende feltutbygging offshore. Blant annet vurderes mulighetene for en gassledning til Europa. Fra norsk side er det pekt på teknologisamarbeid innen olje og gass, helse, landbruk og fiskeri/havbruk.

Mandag 4. mars kommer Alon Roth og Jon Hanssen-Bauer, hhv. Israels ambassadør til Norge og Norges ambassadør til Israel, til Forus for å presentere muligheter og incentiver, samt hvordan de kan bistå norsk næringsliv.

Praktisk informasjon:

Mandag 4. mars – Lagerveien 21.

‪14:00-14:30: Introduksjon
14:30-15:00: Ambassadør Jon Hanssen-Bauer
15:00-15:30: Ambassadør Alon Roth
15:30-17:00: Diskusjon

Påmelding innen 1. mars til: trygve@kristentjeneste.no