31. mai 2017
Neste generasjons smarte by utvikles på Forus

Bolder utvikler en løsning som flytter makten over personlige data tilbake til deg. Løsningen er grunnmuren i pilotprosjektet «Tested in Stavanger» – en innovativ innbyggerplattform med tjenester tilpasset den enkelte.

– Kjernen i løsningen vår er en personlig sky der du kan samle og kontrollere data om deg selv, sier Eirik Skjærseth, gründer og daglig leder i Bolder.

I digitaliseringssamfunnet genererer privatpersoner, næringsliv og offentlige myndigheter enorme mengder data som i stor grad besittes av noen få store, internasjonale virksomheter. Dataene man etterlater seg på nettet utnyttes kommersielt av løsninger som har blitt en del av hverdagen, eksempelvis Facebook og Google.

I 2018 trer imidlertid en ny lov om personvern i kraft i EU som går ut på at alle skal få mulighet til å eie egne data. Dette representerer en stor mulighet for innbyggere i EU og Norge som blir berørt av den nye lovgivningen.

– Den personlige skyen samler dataene dine på dine premisser og man velger selv hva som skal være tilgjengelig for andre. Dermed kan du skape verdi for deg selv i stedet for at tredjepart bestemmer hvordan informasjonen skal brukes, forklarer Skjærseth.

“Tested in Stavanger”

Bolders løsning er grunnmuren i pilotprosjektet “Tested in Stavanger”, der Bolder i samarbeid med Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger bygger en innovativ innbyggerplattform som kobler sammen innbyggere, kommune og næringsliv. Samfunnsaktører, eksempelvis innen bank, finans, helse, samferdsel og handel, bidrar med utvikling av tjenester som tilpasses hver enkelt innbygger utfra individets premisser.

– Over en treårsperiode overleverer kommunen informasjonen de har tilbake til innbyggerne slik at ulike samfunnsaktører kan bygge tjenester inn i løsningen. Konseptet vil sette Stavanger på det internasjonale smartby-kartet. Dessuten blir kommunen den første i verden som tar dette viktige steget i å beskytte innbyggernes digitale rettigheter, sier Skjærseth.

Tryggere skolevei og turglede

En av pilotene som rulles ut i “Tested in Stavanger” er “Aktiv skolevei”, som skal gi en trygg, aktiv og sosial skolevei for barn og unge. Deretter vil piloten utvides med “Min hverdagstur” som skal løfte opplevelsen av å gå på tur i Stavanger. Her vil brukeren få personlig tilpasset innhold mens man går tur. Det kan være om hva som passeres på turen, eller tjenester som er tilgjengelige i et område som du har interesse av. En som trener vil kanskje få informasjon om hvordan en benk kan brukes til styrketrening, mens en familie kan få tips om aktiviteter som kan gjøres i parken eller nærmeste toalett.

Det blir også mulig for brukere å bygge innhold som kan deles med andre. Eksempelvis kan en botaniker skrive informasjon om blomstene som passeres på en tur.

Norges mest innovative næringsområde

Bolder, som holder til i Lagerveien 9, ble etablert i 2010 og har satt tydelige fotspor på Forus. Selskapet bidro til å etablere Creator, og sammen med Tvedt Eiendom utvikles et aktivitets- og opplevelsessenter på Tvedtsenteret som skal stå klart i løpet av 2017. Senteret på over 3000 kvm skal være et forsknings- og utviklingssenter, en living lab hvor offentlige og private virksomheter kan teste ut bruk av ny teknologi med blant annet koblinger mellom fysiske og digitale flater.

– Forus er en av landets mest innovative og internasjonale næringsklynger. For å bygge industri må vi være der det skjer og bidra med innsikt. På Forus er det flere aktører som har vilje til og erfaring med å skape ny industri. Vi ønsker å være en del av den neste transformasjonen av Forus nå som dette er i støpeskjeen, avslutter Eirik Skjærseth.