23. oktober 2017
Norges beste alarmsentral ligger i Rogaland

Da 110-sentralen i Rogaland flyttet inn i nye lokaler i mai 2017 stod en ny, 11 meter lang skjermvegg klar i beredskapsrommet. Det gir full oversikt og mer effektiv organisering av brann- og redningsarbeid i hele regionen og vel så det.

– Vi er den eneste sentralen i Norge som har en så stor skjermvegg å samhandle på. Det gir langt bedre oversikt enn tidligere og gjør at vi kan organisere redningsarbeidet ved alarmer bedre, sier Øyvind Hansen, seksjonsleder i Rogaland brann og redning, som mener de har Norges beste alarmsentral for brann.

110-sentralen holder til i den nye hovedstasjonen for brann og redning i Rogaland og som ble åpnet våren 2017. Skjermløsningen ble designet og implementert av Viju, som har hovedkontor i Luramyrveien 79 på Forus, og sto klar til alarmsentralen flyttet inn litt senere i mai. Sentralen tar imot varslinger knyttet til brann fra et område i Rogaland og deler av Vest-Agder som omfatter ca. 390.000 mennesker.

¬- Å komme over til den nye skjermveggen var som å gå fra steinalder og over til det beste man kan få innen brann og redning, politi og helsevesen i Norge. Jeg har lang erfaring i brannvesenet, og har også tidligere jobbet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og det fins knapt noen som har noe lignende i Norge, forklarer sier Hansen.

I de gamle lokalene manglet de en løsning som ga den gode totaloversikten som den nye skjermveggen gir. Da alarmsentralen skulle inn i nye lokaler så de muligheten til å skape noe helt nytt og banebrytende, noe de fikk muligheten til gjennom Sandes kommunes avtale med Viju. Løsningen består av en skjermvegg med tolv 75-tommers skjermer og et kontrollpanel, en mindre variant av skjermveggen på stabsrommet, og en skreddersydd løsning pre-konfigurerte scenarier.

Systemet er koblet opp mot nødnettets operativsystem og kan ta inn informasjon fra alle kilder som behøves når 110-sentralen skal håndtere en hendelse. Det kan være kart, oversiktsbilder fra kameraer, oversikt over hvor brannbilene er, nyheter og informasjon om ulike hendelser som skjer samtidig. I alarmsentralens rom sitter til enhver tid tre personer på vakt som skal sørger for at alle hendelser håndteres på en god måte.

Noen av de særskilte utfordringene i regionen er sikkerhet og beredskap i de mange og lange undersjøiske tunnelene, og ikke minst Gamle Stavanger, et område med verneverdig trehusbebyggelse. I Gamle Stavanger har Stavanger kommune satt opp rundt 20 kameraer som reagerer på varme og zoomer inn dersom det kommer inn en alarm. Sentralen kommer veldig snart til å koble sine systemer til overvåkings-kameraer på disse stedene.

110-sentraler i hele Norge ser nå til Rogaland når de vurderer nye løsninger for sine alarmsentraler.

Artikkelen kan i sin helhet leses her.

Bilder: Viju