2. september 2020
– Norges flotteste sykkelvei

I dag åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide fire kilometer av den nye 13 kilometer lange Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.

I dag åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide fire kilometer av den nye 13 kilometer lange Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.Statsråden er en ivrig syklist, og var imponert av standarden på det som er en sykkelekspressvei. Været viste seg fra den aller beste siden under åpningen av Sykkelstamvegen, og samferdselsminister Knut Arild Hareide smilte om kapp med solen.

– Denne sykkelveien er historisk. Det er et pilotprosjekt i Norge, og jeg tror vi kan si at det er Norges flotteste sykkelvei, sier han etter å ha syklet deler av strekningen som åpnet onsdag.

Han har forståelse for at det er flere som mener at det å bygge en sykkelstamvei til over 1 milliard kroner er mye penger. – Å bygge en slik vei koster penger. Jeg kan forstå at enkelte lurer på om det er rett bruk av penger. Jeg mener at vi ikke må være redde for å satse på at syklistene skal få trygge og gode sykkelveier der det er hensiktsmessig, svarer han kritikerne.

Månelanding for syklister
Skepsisen til pengebruken var også tema i talene til fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, og prosjektleder Kari Smådal Turøy fra Statens vegvesen.

– Jeg leser av og til kommentarfeltene på nettet. Der har det stått mye negativt om Sykkelstamvegen. Men jeg festet meg med en kommentar som kalte Sykkelstamvegen en Månelanding. Han mente det negativt, sikkert at det var en kræsj-landing. Men Sykkelstamvegen representerer faktisk en liten Månelanding for sykkelplanlegging i norsk målestokk. Da jeg laget den første planen for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rogaland i 1989, hadde jeg aldri drømt om å få være med å bygge noe så skikkelig for syklister. Vi har løftet lista for sykkelanlegg mange hakk oppover, mener prosjektlederen.

Fylkesordføreren fulgte opp med å nok en gang informere om at den ikke blir bygd med bompenger. – Det er mange som tror at det er bompenger som betaler for denne sykkelveien, og derfor er det et poeng å gjøre det helt klart. Bompengene betaler ikke for sykkelstamvegen, slo hun fast og fortsatte:

En bedre fremtid for våre barn
– Sykkelstamvegen er et viktig prosjekt i Byvekstavtalen, som er mer enn en investeringsavtale. Det er målet og ambisjonen om en bedre fremtid for våre barn og en konkurransedyktig region. Det er et mål om å sitte mindre i kø, og gjøre det enklere å komme seg til og fra jobb. Det er reduserte klimagassutslipp, og lokale utslipp. Det betyr at luften vi puster inn hver dag blir bedre. Dette handler om å ta all økning i reiser ut i kollektiv, sykkel eller gange. Vi må alle være med om vi skal få det til. Byvekstavtalen er en dugnad. Det er noe vi gjør sammen. Både staten, fylket og kommunene – og du og jeg, sier Chesak.

Statsråden poengterte at åpningen sammenfalt med Tour de France.

– Så er det viktig å huske på en ting: Dere som bruker denne sykkelveien er ikke med i Tour de France. I alle fall ikke som kapteinene eller spurterne. Her må alle være hjelperytterne, som sørger for at alle i feltet har det bra. For hvis vi avpasser fart og plass til hverandre, blir både tryggere og hyggeligere å sykle denne flotte veien. Så siste oppfordring er: Finn fram syklene og sykle forsiktig!

Bildetekster:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk sykle den nye Sykkelstamveien med en elsykkel fra Bymiljøpakken, og det var tydelig en glad fornøyd statsråd som kom tilbake etter å ha syklet halve strekningen. Men årsaken, han måtte rekke et møte.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide klipper båndet og deler av den nye Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes er åpnet. Til venstre står fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak og til høyre står utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Det var mange forskjellige varianter av sykler. Her er det Bjørn Risa, som er konserndirektør i Risa AS som har vært hovedentreprenør for strekningen som åpnet onsdag.

Samferdselsministeren i samtale med prosjektleder Kari Smådal Turøy.

Fakta:

Hva: Pilotprosjekt i Norge, 13 kilometer egen trasé kun for syklister.

Hvor: Stavanger-Forus- Sandnes.

Kostnad: 1,412 milliarder kroner. Staten tar regningen.

Mål: Flytte arbeidsreiser fra bil til sykkel. Attraktiv, effektiv, trafikksikker.

Byggeperiode: 2018-2023.

Krav til standard:

  • 4,25 meter bredde.
  • Slake stigninger (maks 7 prosent) og slake kurver (min. radius 40 m).
  • Dimensjonert for sykling i 30 km/t.
  • Planskilt fra andre trafikanter.
  • Strenge krav til fri sikt.
  • Kanaliserte kryss.

Tekst og bilder: Sykkelstamvegen