28. september 2017
Norges første selvkjørende buss klar for tjeneste

På Forus i Stavanger har den selvkjørende bussen Forus Shuttle rullet i et år for å testes ut under alle forhold. Så snart regelverket blir godkjent, er den selvkjørende bussen klar for aktiv tjeneste.

Det er kollektivselskapet i Rogaland, Kolumbus, som i samarbeid med Forus PRT og Forus Næringspark driver landets ledende pilotprosjekt med selvkjørende busser.

Først ut på landsbasis

– Vi er svært stolte av å ha Norges første selvkjørende buss rullet ut i test. På en lukket bane har vi i et år testet ut bussens teknologi og pålitelighet, for å sikre at den trygt kan transportere folk, sier prosjektleder Linn Terese Marken i Forus PRT.

Forus er landets mest verdiskapende næringsområde der vel 40.000 personer daglig er på jobb.

Fremtidens reiseløsninger

– For Forus Næringspark er det sentralt å levere fremtidens løsninger for den høykompetente arbeidsstyrken som jobber i området. Derfor vil vi bidra til enkle og funksjonelle jobbreiser. Små selvkjørende shuttlebusser blir en tilbringertjeneste til og fra hovedstasjonene og vil løse utfordringene med dagens kollektivtilbud, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark.

Matebusser

Marken ønsker at de selvkjørende bussene skal bli det naturlige valget for første og siste del av jobbreisen.

– På den måten vil flere sette bilen igjen hjemme, sier hun, og er tydelig på at førerløse busser ikke skal ta over for vanlige busser, men være et supplement. De skal bidra til et sømløst kollektivtilbud som gjør det enklere for folk å velge kollektivreiser, fordi de går omtrent fra dør til dør.

300 timer testing

– Testen på Forus er ferdig med den første av to faser i prosjektet, som innebærer 300 timer med testing. Det er utspilt flere scenarioer uten inngripen av fører, opplyser Marken. Under testingen er det fremprovosert situasjoner som involverer gående, syklister, biler og andre busser.

Trygg transport

– Erfaringen viser at folks sikkerhet og trygghet er på plass. Utfordringene ligger faktisk i værforholdene. Særlig om det er tett tåke og mye regn. Nå jobber vi med leverandøren for å løse det. Bussen må kunne fungere godt med de krav og behov vi har her til lands med tanke på lovverk, vær, vind og avstander.

Lovverket snart klart

Regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget for å tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.

– Vi må få ta bussen inn i en tilpasset trasé med normal trafikk, slik at vi får erfaringer og observasjoner å bygge videre på. Først når lovforslaget er vedtatt i Stortinget, vil fase to av prosjektet kunne settes i verk. Neste fase blir testing i åpen trafikk, med en pilot om bord, sier Marken.

Rogaland og Stavanger jobber hardt mot et helhetlig tilbud på kollektiv, sykkel og gange. Med Europas lengste bussvei, selvkjørende busser, en “motorsykkelvei”, elbil-park og elsykkel-park skal nullvekstmålet nås. I bedriftsmarkedet er 257 bedrifter med i mobilitetsprosjektet “Hjem-jobb-Hjem”.

Nasjonal interesse

– Vi merker stor interesse fra hele landet og bistår med vår erfaring for trasevalg og tilrettelegging. Klepp kommune har vedtatt å sette flere selvkjørende busser mellom togstasjon og sentrum, jeg tror dette prosjektet vil starte opp i løpet av høsten. Avinor vurderer selvkjørende busser for å frakte flyreisende til og fra parkeringsområder, hoteller og terminaler. Det er en spennende fremtid, avslutter Marken.

Tekst og bilder: Forusvisjonen