3. april 2017
Ny del av Bussveien klar til å bli bygget

Mandag 27. mars vedtok bystyret i Stavanger reguleringsplanene for bussvei mellom Gausel – Gausel stasjon – Forus øst/Forussletta fram til Sandnes grense.

Mandag 27. mars vedtok bystyret i Stavanger reguleringsplanene for bussvei mellom Gausel – Gausel stasjon – Forus øst/Forussletta fram til Sandnes grense.

– Vi er glade for at beboerne i området nå har fått en avklaring på hvilke endringer som vil skje i nabolaget. Statens vegvesen planlegger nå byggingen av denne delstrekningen og det er forventet at byggestart vil bli i slutten av 2018 eller i starten av 2019. Når strekningen er ferdig bygget blir Bussveien 3,3 kilometer lengre, sier Vegard Thise prosjektleder for Bussveien i Statens vegvesen.

Zoom inn på det interaktive kartet for å se hvor strekningen går.

– Strekningen Gausel – Forussletta er der bussen står mest i kø i dag, mellom Sandnes og Stavanger. Når denne delen av Bussveien er bygget får passasjerene en presis og behagelig bussreise uten å bli forsinket av biltrafikken, sier Gottfried Heinzerling samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune.

Delen som ligger i Sandnes kommune skal snart til sluttbehandling.

Her finner du vedtaket fra Stavanger Bystyre
Mer informasjon om strekningen Gausel-Gausel stasjon
Mer informasjon om strekningen Gausel stasjon-Forus øst Forussletta