4. juli 2018
Nye leietakere i 2020park

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, ÅF Advansia og Forus Næringspark er nye leietakere i 2020park på Forus. 

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, ÅF Advansia og Forus Næringspark er nye leietakere i 2020park på Forus. 

Det er full fart i næringslivet på Forus og området tiltrekker stadig nye virksomheter i og utenfor regionen. Blant eiendomsaktørene som har vind i seilene er 2020park, et nytt og BREEAM Excellent-sertifisert bygg med leietakere som Skanska, Skatteklagenemnda, Ocean Installer, London Offshore Consultants, SWECO, SYSCO og IBM.

Nå har ytterligere tre aktører valgt miljøbygget på Forus øst. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten er en nyopprettet etat som har valgt Forus og som flytter inn i 2020park 1. september. ÅF Advansia åpnet nylig Stavanger-kontor i 2020park og er et av Norges største og ledende fagmiljøer innen prosjekt- og byggeledelse. 1. juli overtok Forus Næringspark nye kontorer i bygget og 1. desember blir det også lokasjon for KPMGs rundt 100 revisorer, advokater og rådgivere i Stavanger.

– Vi er stolt av å tiltrekke stadig flere leietakere og skal sørge for at de trives. 2020park skal bli regionens triveligste kontorpark gjennom bærekraftige og innovative løsninger. Vår filosofi tilsier at godt innemiljø, tilrettelagte arealer, tilrettelegging for syklende, joggende og gående er suksessfaktorer med stor betydning for arbeidsglede og produktivitet, sier Jarl Endre Egeland i 2020park.