2. februar 2018
Ocean Installer vinner storkontrakt

Statoil har tildelt nok en Forus-bedrift en betydelig kontrakt for marine operasjoner på Johan Castberg-feltet.

Johan Castberg er blant de største undersjøiske prosjektene som noensinne skal utvikles på norsk kontinentalsokkel. Feltet er lokalisert ca. 24 mil fra Hammerfest og ligger på dybder mellom 360 og 405 under havoverflaten.

– Vi er svært glade for å få være med Statoil når de nå beveger seg lenger nord og for tillitten de viser oss som en leverandør som er i stand til å levere i så stor skala og med så mange subsea-installasjoner, sier Steinar Riise, administrerende direktør hos Ocean Installer.

Ocean Installer vil med umiddelbar virkning være involvert gjennom hele utviklingsfasen og helt inntil den flytende produksjonsenheten (FPSO) er i drift i 2022. Arbeidet vil bli styrt fra Ocean Installers hovedkontor Forusparken 2 på Forus.

– Utviklingen på Johan Castberg vil være en av de viktigste prosjektene på norsk sokkel og vi ser frem til å være en del av dette, sier Riise.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Ocean Installer)