8. juli 2020
Oppover for Upheads

Upheads på Forus har de siste årene opplevd svært kraftig vekst. Omsetningen og resultatet før skatt ble 152 og 19 millioner i 2019, en økning på henholdsvis 60 og 53 prosent mot året før.

Upheads på Forus har de siste årene opplevd svært kraftig vekst. Omsetningen og resultatet før skatt ble 152 og 19 millioner i 2019, en økning på henholdsvis 60 og 53 prosent mot året før.

Det lokaleide IT-selskapet Upheads AS har hovedkontor på Forus med avdelingskontor i de største byene i Norge. Selskapet teller cirka 100 ansatte og leverer IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer.

– Upheads har gjennom årene opparbeidet en unik posisjon fordi vi oppleves som store nok til å være et trygt valg, men små nok til å være fleksible og enkle å handle med. En del kunder opplever at de får for lite oppmerksomhet hos de store leverandørene og de mindre lokale leverandørene kan mangle rett kompetanse og løsninger. Vi har derfor en veldig gunstig posisjon i forhold til størrelse, sier adm. direktør, Bjørg Tomlin.

Helt siden selskapet ble opprettet i 2004 har hovedkontoret vært lokalisert ulike steder på Forus. I desember 2018 flyttet Upheads inn i signalbygget Vestre Svanholmen 4, som eies av Seabrokers.

– Vi trives utrolig godt her og opplever at beliggenheten er veldig gunstig med tanke på hvor kundene våre befinner seg i regionen, forteller Tomlin.

IT-konsulentens nye rolle
Den teknologiske utviklingen har vært stor de siste årene. Fra lokale løsninger med drift har etterspørsel etter skytjenester og -løsninger økt betraktelig. Da rollen som IT-konsulent tidligere i stor grad var relaterte til drift og vedlikehold av en lokal serverløsning, har dagens IT-konsulent en større rådgivende rolle ved å informere, samkjøre, drifte og sy sammen ulike skytjenester og løsninger, ifølge Upheads. Selskapet har over flere år jobbet kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer for å øke relevant kompetanse som kreves av dagens IT-konsulenter.

– Dagens IT-konsulent stikker ikke bare inn på et serverrom for å se om lysene blinker grønt på diskene, men rådgir kunder på hvordan de kan ta i bruk ny teknologi for å nå sine strategiske mål, sier Tomlin.

Teknologiutvikling stiller nye krav
Migrering til skyløsninger har gitt kunder tilgang til ny og spennende teknologi som gir helt nye muligheter i for eksempel en digitaliseringsprosess. Upheads har opplevd økende etterspørsel etter sin softwareavdeling som hjelper kunder med å utnytte det store potensiale som ligger i de moderne skyløsningene. Denne kombinasjonen ved å levere tradisjonelle driftsløsninger som mail, backup, support etc. kombinert med software-kompetanse for å videreutvikle kunden har vært en stor suksess.

– Vi har de gjennom årene gått fra å være en leverandør som drifter en lokal server til å bli en leverandør som rådgir, administrerer og syr sammen de ulike skytjenestene i et komplekst og uoversiktlig marked, og ikke minst sørger for at sikkerheten er ivaretatt, forteller Tomlin.

Kundevolum krever kvalitet
Upheads jobber primært mot SMB-markedet og har rundt 2000 kunder. Årets kundeundersøkelse viste at 87 prosent er «fornøyd» eller «svært fornøyd» med Upheads som leverandør.

– For å sikre kvaliteten på tjenester, drift og leveranse ble vi i 2017, som et av få selskaper i vår bransje ISO 20000-sertifisert. Det stilles store krav til våre interne prosesser, rutiner og systemer. Slik har vi kvalitetssikret kundereisen fra A til Å. Dette har vært avgjørende for å levere gode, sikre og komplekse tjenester til et stort volum av kunder. Samtidig som vi har et stort antall kunder, skal vi alltid sikre at alle kunder får personlig oppfølging, avslutter Bjørg Tomlin.

Bilder: Bjørg Tomlin og Vestre Svanholmen 4.