22. mars 2019
Profiler på Forus: Det nye anlegget er unikt i verden

IVARs nye, hypermoderne ettersorteringsanlegg sorterer plast og metallemballasje ut av restavfallet ditt – og omgjør det til nye produkter. 

IVARs nye, hypermoderne ettersorteringsanlegg sorterer plast og metallemballasje ut av restavfallet ditt – og omgjør det til nye produkter. – Kombinasjonen av at vi vasker, resirkulerer og lager et produkt av plasten i samme fabrikk er helt unikt i verden. Vi går flere hakk lenger med verdiskapningen og selger plasten som ferdig industrivare, sier Rudolf Meissner, fagansvarlig for renovasjon i IVAR. 

Ettersorteringsanlegget på Forus er på totalt 11 000 kvadratmeter, og restavfallet transporteres på de totalt 2,1 kilometer lange transportbåndene. Ved hjelp av NIR-teknologi (nær infrarødt lys) blir de ulike avfallstypene sortert hver for seg. Plasten blir vasket, pelletert og solgt som råstoff, slik at det kan lages nye plastprodukter.

PC: Hold down CTRL and press + to enlarge or - to shrink
Mac: Hold down CMD and press + to enlarge or - to shrink.

Click inside this box to close it!