14. mars 2019
Profiler på Forus: Mannen bak Seabrokers-suksessen

I selskapets 36. driftsår står Seabrokers-direktøren stødig i femte etasje i Seabrokers House på Forus. Her, i enden av gullrekken langs Forusbeen, startet Seabrokers sin eiendomshistorie for snart 30 år siden.

I selskapets 36. driftsår står Seabrokers-direktøren stødig i femte etasje i Seabrokers House på Forus. Her, i enden av gullrekken langs Forusbeen, startet Seabrokers sin eiendomshistorie for snart 30 år siden.– Seabrokers House ble døpt i champagne av daværende ordfører Leif Johan Sevland. Som en skikkelig skipsdåp, for ganske nøyaktig 20 år siden, forteller Seabrokers-sjefen Ragnvald Albretsen.

Det er det norske oljeeventyret som har tatt Seabrokers fra shipping til å bli en av regionens største aktører innen eiendom og entreprenørvirksomhet.

Avhopperen
Historien går tilbake til 1975. Stavangermannen Albretsen starter som skipsmegler-assistent i et lokalt meglerkontor. Oljealderen spirer i Stavanger. Noen år senere, høsten 1982 har han akkurat fylt 30 år, og han ser muligheter og behov i markedet.

På ferie klekkes ideen om å starte en samseilingspool for å benytte de mange fiskebåtene som ligger i opplag. Albretsen presenterer visjonen for arbeidsgiveren, men initiativet blir avvist.

– Da hoppet jeg av og startet for meg selv. Jeg opprettet en samseilingspool for offshore hjelpefartøy i Nordsjøen. Det ble suksess fra dag én.

Selskapet hans, Seabrokers, er født. Fiskebåter og eldre supplyskip bygges om til hjelpefartøy. Prislappen for ombygging lå på svimlende 25 millioner kroner per skip for skip som i utgangspunktet hadde kostet 12–14 millioner kroner å bygge.

Siden det hadde vært overfiske i Nordsjøen fikk fiskebåter 5–6 millioner kroner i støtte for å gå ut av fiske. Disse ble brukt som en del av finansieringen til ombyggingen.

– Det ble en ny nisje. Jeg så behovet og satset. Etter et par år fikk jeg med meg utrolig dyktige folk, som fortsatt har sentrale posisjoner i selskapet.

Denne måten å tenke på: Å se løsninger til det beste for markedet, er etter hvert blitt kjennetegnet på Seabrokers og går igjen gjennom hele historien.

Fra avisbud til millionomsetning
– Jeg studerte markedsøkonomi på kveldstid tidlig i karrieren. Markedsføring var knapt et begrep den gang, men både salg og marked har kommet godt med. Når du starter selv, nytter det ikke å tro at det blir en 9-3-jobb. Gründerblodet må ligge litt i genene, sier Albretsen.

Det begynner å bli en stund siden han startet yrkeskarrieren: 12 år gammel var han avis- og blomsterbud. I dag eier han Seabrokers Gruppen som i 2017 omsatte for ca. 700 millioner kroner, har 170 ansatte og base i Stavanger med kontorer i Bergen, Skien, Aberdeen og Rio de Janeiro.

– Jeg er glad jeg ikke startet rederi, selv om vi hadde muligheten, og allerede var langt nede i både finansieringsprosesser og hadde veldig god kunnskap om markedet. Da ville jeg møtt meg selv i døren. Skipsmegling krever 100 prosent uavhengighet, sier Albretsen.

Potetåker ble eiendomsimperium
Overskuddet satte han heller i eiendom på Forus. Det som en gang var en potetåker, huser i dag energigiganter og IT-selskaper. Seabrokers er kjent for å bygge på spekulasjon, og eier i dag en eiendomsportefølje på 210.000 kvadratmeter i regionen.

Det hele startet med kjøp av råbygget til Forusbeen 80, hvor Seabrokers først kjøpte 3. etasje, deretter 2. etasje for til slutt å kjøpe hele bygget med tilhørende tomt. På tomten begynte man etter hvert byggingen av Seabrokers House.

Bygget ble ferdigstilt i 1998 og var begynnelsen på Seabrokers’ eiendomsimperium. I det moderne lokalet trivdes leietagerne godt. Dermed føltes det riktig å utvide eiendomsporteføljen da en 210 måls tomt langs golfbanen kom for salg.

Her finner man i dag flere moderne næringsbygg fokusert på høy kvalitet, energivennlige løsninger og lokaler tilpasset leietagernes behov.

– Potetene tok vi opp og serverte i kantinen her, sier direktøren.

Et øye for behov
Det ser tilsynelatende ut som tilfeldigheter når selskapet utvider, men veksten i Seabrokers bunner i innovasjon, tanken om at ting kan gjøres bedre og en grunnleggende effektiviseringsvilje.

Ut fra stammen Seabrokers vokste grener frem etter hvert som nye behov ble avdekket.

– Vi har bygget stein på stein i løpet av disse 36 årene. Vi har kanskje tatt sjanser underveis, men har hele tiden visst hva vi har holdt på med. Vi så at behovene ville komme, sier Albretsen.

Han mimrer tilbake til opprinnelsen av Seabrokers Fundamentering, da byggeplanene på den sentrale forustomten Seabrokers hadde kjøpt stoppet opp.

Som følge av at de måtte vente i fire måneder på fundamenteringsarbeidet, måtte de se seg om etter andre løsninger. Det var 12 måneders bestillingstid på pelemaskiner fra fabrikk, men Seabrokers snudde seg rundt og fikk kjøpt en pelemasking fra en amerikansk messe.

– Vi oppdaget at fundamenteringen av byggene var et problem. Vi sjekket om fundamenteringsløsningene kunne etableres på egen hånd og kjøpte den første pelemaskinen vår fra en messe i Amerika og fikk transportert den til Norge. Det gjorde at vi kunne vi starte fundamenteringen av byggene raskere, forklarer Albretsen.

Det ble starten på et nytt selskap. Med høykvalitetsarbeid og flinke medarbeidere ekspanderte virksomheten raskt. Allerede første året kom over halvparten av ordrene fra eksterne kunder. I dag er Seabrokers Fundamentering vokst til å bli blant Norges største uavhengige fundamenteringsselskap og leverer tjenester i hele landet.

Etter hvert som byggene sto klar for utleie ble et nytt behov avdekket, og nok et selskap sto på trappene.

– De ferdigstilte byggene våre krevde god, rasjonell og effektiv drift. Da kom nok en gang kompetansen på dokumentering, drift og oversikt over totalbildet som vi hele tiden bruker i skipsmeglingen til nytte, sier Albretsen.

Seabrokers Services ble startet med formål om å drifte nybyggene, men har i dag vokst til et stort eiendomsforvaltningsselskap. Selskapet drifter bygg for Seabrokers sine egne eiendommer, men også for eksterne eiere.

– Seabrokers Services leverer alle tenkelige tjenester for kundene og passer på at alt fungerer sånn det skal, slik at de som arbeider i byggene skal kunne fokusere på sin jobb, sier Albretsen.

Oppskriften på suksessfulle selskaper har hatt en viktig hovedingrediens: Human kapital.

– En ting er å starte nye selskaper, en annen er å finne de rette folkene. Vi har vært heldige. Jeg har hatt fantastisk dyktige folk med på laget fra de to-tre første årene, sier Albretsen.

Meglermentalitet
Selv om Seabrokers i regionen i dag kanskje er mest kjent for fundamenterings og eiendomsvirksomhet, er det skipsmegling som har gjort historien mulig. Megling står fortsatt for en betydelig del av konsernets omsetning.

Seabrokers Skipsmegling har 50 prosent markedsandel i Nordsjøen, med avdelinger i Aberdeen og Rio de Janeiro. Mentaliteten fra offshore-bransjen har kommet godt med i videreutviklingen av selskapet.

– I shipping må du strekke nakken ut, ha evnen til å tenke fremover og kunne dokumentere alt man gjør. Det har vi tatt med oss inn i andre bransjer. Det er i stor grad de samme kundene vi har innen både eiendom og skipsmegling. Vi kjenner bransjen, og det er en stor fordel, sier Albretsen.

Denne kjennskapen har resultert i ytterligere tre selskaper: Et av disse, havovervåkingsselskapet Sea Surveillance, så dagens lys for 20 år siden.

Da installerte Seabrokers-selskapet et egenutviklet trackingsystem for supplyskip i beredskapsrommet til Statoil i Bergen.

– Skipsmeglingen førte til at man så behovet for å benytte tracking systemer til å lokalisere båtene for å kunne vite når de var til stede på oppdrag og lignende, forklarer han.

I dag leverer det bergensbaserte selskapet havovervåkningsløsninger over hele verden.

– Det var helt nytt den gang, og vi møtte stor motstand. Men Statoil bestemte seg for løsningen. Nå er det motsatte helt utenkelig, sier Albretsen.

I tillegg til å tracke lasten har også Seabrokers Gruppen et eget selskap som jobber med havnekraner i ulike laste og lossehavner for offshorebransjen.

De så at deres rutiner for kontinuerlig drift og vedlikehold, samt kvalitetsverktøy ville kunne bidra til mer stabil drift i havnene. De har nå kraner i syv ulike havner både i Norge og i Aberdeen i Skottland, med eget verksted og ekspertise innen vedlikehold.

Det tredje selskapet, Securalift, styrer hengende last i heiseoperasjoner. Det vokste frem i takt med det økte sikkerhetsfokuset i Nordsjøen og ambisjonen om mannskapsfrie dekk på supplybåtene under laste og losseoperasjoner. Nok en gang var Seabrokers tidlig ute og anerkjente et behov. Mange selskaper krever mye jobb, men å kvitte seg med noen er ikke Albretsen interessert i.

– Vi har aldri vurdert å selge. Filosofien vår bygger på langsiktig tankegang. Det tar tid å bygge opp suksessfulle selskap, understreker Albretsen.

Satser lokalt
Seabrokers er engasjert i Forus, nærmiljøet og regionen i sin helhet.

– Man må fokusere på konkurranseevne og attraktivitet i forhold til andre regioner og land. For de store internasjonale energiselskapene er det lite som skiller Aberdeen, Oslo, Bergen og Forus hva gjelder nærhet til kunder. Da er det viktig at vi fokuserer på at vår region ønsker disse bedriftene velkommen, sier Albretsen.

Derfor etablerte selskapet Seabrokers Forus PRT for å bedre mobiliteten på Forus. Sammen med Forus Næringspark og Kolumbus Norge rullet de ut Norges første selvkjørende buss i kollektiv rutetrafikk. Pilotprosjektet pågikk siden januar 2017 og ble avsluttet desember 2018.

Seabrokers Forus PRT avslutter på ingen måte sine autonome transportløsninger. Snarere tvert imot planlegges det smarte transportløsninger knyttet til smarte bygg.

– Seabrokers ønsker å tilby sine kunder flere muligheter innen mobilitet for å ivareta kundenes behov, og dette skal selvsagt gjøres miljøbevisst og bærekraftig. Da øker områdets attraktivitet med hensyn til mindre kø og flere muligheter til å komme seg til og fra jobb, forklarer Albretsen.

Til tross for mange jern i ilden retter han stadig blikket forover.

– Jeg ser fortsatt muligheter, og er ikke ferdig med å utvikle selskapet. Fremtiden ser lys ut. Når jeg blir 90, skal jeg ta fri hver fredag.

Bilde: Seabrokers-sjef Ragnvald Albretsen, i midten, sammen med Malcom Jacques som er konserndirektør i Seabrokers Skipsmegling. Til høyre sitter sønnen Frode Ragnvald Albretsen, konserndirektør i Seabrokers Eiendom.